Alle oplossingen in één systeem

Het maken van een effectieve planning of het registreren van werktijden is niet altijd even makkelijk en neemt daarom veel tijd in beslag. Dyflexis biedt uitkomst door verschillende oplossingen te combineren in één gebruiksvriendelijk systeem.

Personeelsplanning software

Dyflexis is ontwikkeld om effectief te kunnen plannen op basis van relevante gegevens. In Dyflexis plant u bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid en budgetten.

Urenregistratie software

Nadat medewerkers zijn ingepland is het belangrijk om een goede urenregistratie bij te houden. Dyflexis houdt automatisch verlof- en overuren bij. Ook kan Dyflexis verschillende onregelmatigheidstoeslagen registreren.

Verlofregistratie

In Dyflexis kunnen medewerkers verlof aanvragen. De werkgever krijgt dan direct te zien wanneer een medewerker verlof heeft aangevraagd en welke acties er ondernomen kunnen worden. De verlofuren worden vervolgens automatisch verwerkt in het urenoverzicht.

Inkloksysteem met persoonlijke pas

De software van Dyflexis is uit te breiden met een inkloksysteem, het Rex-O-Matic NOA kloksysteem. Hiermee kunnen medewerkers middels een persoonlijke pas, bijvoorbeeld een OV-chipkaart of bankpas, hun werktijden makkelijk zelf registreren. Wel persoonlijk, maar niet privacygevoelig. Door een volledige integratie met Dyflexis kunt u real-time het verschil zien tussen geplande en geregistreerde tijden.

Meerdere vestigingen

Dyflexis biedt u de vrijheid om meerdere vestigingen tegelijkertijd te beheren: maak per vestiging een planning en houd per vestiging een aparte urenregistratie bij.

Personeelsdossier

In Dyflexis kunt u een uitgebreid personeelsdossier bijhouden. Zo houdt u bijvoorbeeld gemakkelijk NAW-, contract- en verlofgegevens bij in het dossier.

App voor Android en iOS

Met de mobiele app voor Android en iOS kunnen medewerkers altijd en overal hun werkrooster inzien. Ook kunnen zij de app gebruiken om diensten te ruilen en verlof aan te vragen. Bovendien bevat de app een aantal handige functies voor managers.

+10 koppelingen

Dyflexis kan gekoppeld worden aan meer dan tien diensten voor het verwerken van de loonadministratie. Daarnaast zijn er nog enkele andere handige diensten waaraan de software gekoppeld kan worden.

Trainingen en certificering

Wij helpen u graag om Dyflexis succesvol te implementeren in uw organisatie. Om u bij te ondersteunen geven wij verschillende trainingen en verstrekken wij certificaten.