Trainingen & certificering

Om Dyflexis optimaal te gebruiken in uw organisatie bieden wij verschillende trainingen en certificering aan. Tijdens deze trainingen geven wij niet alleen uitleg over de software, maar ook hoe de software doelgericht ingezet kan worden binnen uw organisatie.

Implementatie training: alle uitleg om te starten met Dyflexis

Bij de implementatie van Dyflexis krijgen u en uw collega’s trainingen voor het in gebruik nemen van Dyflexis. Tijdens deze trainingen geven wij uitleg hoe Dyflexis het meest doeltreffend kan worden ingezet in uw organisatie. Daarnaast helpen wij u bij het inrichten van uw systeem, zodat deze optimaal aansluit op uw bedrijfsvoering.

Webinar basiscursus: algemene uitleg van Dyflexis

De basiscursus is bedoeld voor nieuwe gebruikers van Dyflexis. Als uw personeelsbestand wijzigt, kunnen nieuwe medewerkers de basiscursus volgen om te leren werken met Dyflexis. Tijdens deze cursus nemen we de belangrijkste functionaliteiten met hen door. Wij behandelen onder andere de planning, de urenregistratie, het personeelsdossier en het communicatiecentrum. Aan het eind van de cursus zijn de kandidaten in staat om Dyflexis effectief in te zetten voor hun organisatie.

Webinar gevorderdencursus: uitleg voor de Dyflexis expert

De gevorderdencursus is bedoeld voor gebruikers die aan de slag willen met geavanceerde functies in Dyflexis. Dyflexis biedt twee gevorderden webinars aan. Tijdens de gevorderdencursus ‘Urenregistratie & verlonen’ wordt er extra aandacht besteed aan functionaliteiten die meer inzicht geven in de speciale in de urenregistratie en loonkoppeligen. Bij de webinar ‘Inroosteren & Forecasting’ wordt aandacht besteed aan het efficient inplannen van medewerkers. Zo laten we tijdens deze training bijvoorbeeld zien hoe u aan de hand van budgetten en het instellen van seizoenstrends meer grip krijgt op de personeelskosten. Aan het eind van de gevorderdencursussen bent u in staat om te sturen op personeelskosten en om Dyflexis optimaal te laten aansluiten op de loonadministratie. 

Let op: zorg dat u bij het aanmelden voor een webinar bent ingelogd op de kennisbank van uw Dyflexis-systeem.