Urenregistratie software

Gemakkelijk uren van uw personeel bijhouden

Urenregistratie van uw personeel is nog nooit zo makkelijk geweest. Gewerkte uren worden met de urenregistratie software automatisch geregistreerd op basis van uw personeelsplanning en/of kloksysteem. Ook tijd-voor-tijd-uren, overuren, ziekte-uren en verlofuren kunnen eenvoudig worden bijgehouden. U heeft altijd real-time inzicht in de gewerkte uren, waarmee u in de personeelsplanning kan bijsturen.

Eén compleet urenregistratie systeem voor personeel

Overzichtelijke urenregistratie

In Dyflexis vindt u een handig overzicht voor de urenregistratie. De uren kunnen ingevoerd worden op basis van uw personeelsplanning of automatisch geregistreerd worden door de Rex-O-Matic NOA, ons eigen kloksysteem. De geklokte tijden krijgt u in één overzicht naast de geplande tijden te zien. Het systeem berekent mogelijke maaltijd- of kilometervergoeding automatisch door. Ook laat het systeem direct zien wanneer er meer of minder is gewerkt dan gepland.

Tijd-voor-tijd-uren en overuren berekenen

Het registreren van tijd-voor-tijd-uren en overuren kan erg veel tijd in beslag nemen. Met de Dyflexis urenregistratie software kunnen deze uren nauwkeurig worden bijgehouden en meteen worden gebruikt bij het inplannen van medewerkers. Heeft een medewerker te veel overuren gemaakt? Dan is het verstandig om een andere medewerker in te plannen.

Calculeer en zie direct uw voordeel

Met onze calculator berekent u gemakkelijk en snel hoeveel euro u met het gebruik van Dyflexis zult besparen. De tool toont u het besparingspotentieel op basis van onder meer uw branche, FTE en uurloon. Ook kunt een uitgebreid rapport toegestuurd krijgen met daarbij een aansluitende brochure. Wacht niet langer en gebruik de calculator. Bereken uw voordeel en anticipeer direct!

Urenregistratie via de app

Met Dyflexis kies je voor een gestroomlijnd proces. Via de app kunnen medewerkers, wanneer zij bijvoorbeeld op een andere locatie werken, gemakkelijk zelf hun uren registreren. Niet alleen gewerkte uren, maar ook ziekte- en vakantie-uren zijn zo direct geregistreerd. Vervolgens kunnen leidinggevenden alle uren accorderen via de beheerders-app. Het systeem berekent automatisch toeslagen, pauzes, maaltijden en afrondregels.

Koppel de urenregistratie met uw systemen

Dyflexis kan gekoppeld worden aan verschillende applicaties voor het verwerken van de loonadministratie. Hierdoor kunnen gegevens moeiteloos uitgewisseld worden tussen Dyflexis en de desgewenste koppeling. Zo heeft u nooit dubbel werk en voorkomt u fouten.

Modern, intelligent en future-proof kloksysteem

Dyflexis is uit te breiden met de Rex-O-Matic NOA, ons eigen kloksysteem. Door het scannen van een persoonlijke kaart, zoals een OV-chipkaart of Dyflexis-pas, registreren medewerkers binnen enkele seconden de begin- en eindtijden van hun dienst. Wel persoonlijk, maar niet privacygevoelig. De geregistreerde tijden zijn meteen inzichtelijk in Dyflexis. Doordat Dyflexis en de Rex-O-Matic NOA volledig geïntegreerd zijn, kunnen geplande en daadwerkelijk gewerkte uren in één oogopslag met elkaar worden vergeleken.

Veelgestelde vragen

Urenregistratie betekent dat u bijhoudt hoeveel uren ergens aan zijn besteed. U kunt uren op verschillende manieren registreren. U kunt de uren bijvoorbeeld handmatig invoeren via een app of software op uw desktop of u kunt gebruik maken van een kloksysteem.

Voor elke organisatie is het om andere redenen belangrijk om een urenregistratie bij te houden. Met Dyflexis kunt u:
- Meten hoe lang bepaalde werkzaamheden duren, om de productiviteit te kunnen verbeteren
- Bijhouden of medewerkers voldoende uren maken en of de werktijden voldoen aan de Arbeidstijdenwet (dit laatste moet u volgens EU-wetgeving verplicht bijhouden)

Ook zijn er softwarepakketten waarmee u aan een klant kunt aantonen hoeveel uren er zijn gemaakt enkunt meten hoeveel tijd een project heeft gekost voor de facturatie

Via de app kan uw personeel de urenregistratie makkelijk zelf doen, ook als medewerkers op een andere locatie aan het werk zijn. Zij kunnen hun gewerkte uren invoeren en een beheerder hoeft de uren daarna alleen nog maar goed te keuren.

Ja, er bestaat wetgeving rondom de tijdsregistratie voor uw werknemers. Volgens de Arbeidstijdenwet (Atw) bent u verplicht om van elke werknemer de feitelijke gewerkte uren, de feitelijke genoten rust en de fictieve arbeidsuren (zoals ziekte en vakantie) te registreren. Zo kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleren of de wet wordt nageleefd en of medewerkers hun maximumaantal uren niet overschrijden.

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. U kunt de uren bijvoorbeeld registreren in een Excelbestand. Dat is echter erg arbeidsintensief en foutgevoelig. Een betere optie is om te werken met urenregistratiesoftware, zoals Dyflexis. In combinatie met een geïntegreerd kloksysteem wordt het registreren van uren nog makkelijker. Medewerkers registreren hun begin- en eindtijd in dat geval met een pas of badge. Met het kloksysteem van Dyflexis kunnen medewerkers hiervoor een persoonlijke pas (zoals een OV-chipkaart) gebruiken.

Werktijdenregistratie, tijdregistratie en urenregistratie betekenen allemaal hetzelfde: het bijhouden van hoeveel uren ergens aan zijn besteed. In Nederland wordt het woord urenregistratie het meest gebruikt.