Privacyverklaring
Dyflexis

1. Ik ben klant/ik krijg mijn rooster via Dyflexis

1.1 Wie is ‘de verantwoordelijke’

Binnen Dyflexis worden persoonsgegevens verwerkt voor een opdrachtgever. De opdrachtgever van Dyflexis is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Dit kan een werkgever zijn, maar bijvoorbeeld ook de klant van een uitzendbureau. Voor de leesbaarheid zullen wij hierna spreken over de ‘werkgever’. Dyflexis is ingeschakeld voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Dit houdt in dat Dyflexis de gegevens verwerkt in opdracht van de werkgever en dus verwerker is.

1.2 Welke gegevens worden er door ons verzameld?

Dyflexis levert software voor personeelsplanning en urenregistratie in opdracht van uw werkgever. De werkgever bepaalt daarbij welke gegevens er worden opgeslagen. Dit kunnen onder andere de volgende gegevens zijn:

NAW-gegevens Nationaliteit
Burgerlijke staat Soort, nummer en verloopdatum ID-kaart
Geslacht Naam partner
Geboorteplaats/-datum Personeelsnummer
Telefoonnummer Functieomschrijving
E-mailadres Salaris
Inloggegevens Rekeningnummer
BSN Ziekteverzuim
Key Performance Indicators (KPI’s)

Het kan zijn uw werkgever meer of minder gegevens verzameld dan hierboven worden vermeld. Voor een exact overzicht kunt u contact opnemen met uw werkgever.

1.3 Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens in opdracht van uw werkgever. De werkgever bepaalt de bewaartermijn.

1.4 Uw rechten

Wij zullen uw verzoek met betrekking tot inzage, wijziging, afscherming of verwijdering van uw gegevens doorsturen naar uw werkgever. Deze laatstgenoemde zal het verzoek verder afhandelen en u inzage geven in de geregistreerde gegevens. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u uw werkgever verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Waarom is dit?

De werkgever is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die Dyflexis als verwerker verwerkt.

1.5 Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst of als wij dit wettelijk verplicht zijn. Indien er sprake is van doorgifte, zullen deze derden de gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken. Deze derden worden sub-verwerkers genoemd. Als u Dyflexis gebruikt is uw werkgever akkoord gegaan met het gebruik van deze sub-verwerkers. Onze sub-verwerkers kunt u vinden op:

Subverwerkers

Sub-verwerkers zijn onderverdeeld in drie categorieën:

 

 1. Sub-verwerkers als u klant bent of als u uw rooster krijgt via Dyflexis
 2. Sub-verwerkers als u potentiële klant bent of een demo heeft aangevraagd
 3. Sub-verwerkers als u alleen bezoeker bent

2. Ik ben potentiële klant/ik heb een demo aangevraagd

2.1 Wie is ‘de verantwoordelijke’

Van potentiële klanten die contact met ons opnemen vragen wij om een aantal gegevens, zodat wij goed contact met hen kunnen onderhouden. Dit maakt Dyflexis verantwoordelijke voor deze gegevens.

De onderstaande gegevens kunnen we verzamelen van potentiële klanten:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aantal medewerkers
 • Nadat u dit heeft ingevuld verzamelen wij ook uw surf-gedrag op www.dyflexis.com

3 Ik ben alleen bezoeker van de site

3.1 Wie is ‘de verantwoordelijke’

Potentiele klanten die alleen onze website bezoeken kunnen akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. Dit maakt Dyflexis verantwoordelijke voor deze gegevens. Wij bepalen dan het doel en de middelen die nodig zijn voor deze verwerking. Dit komt omdat u akkoord bent gegaan met onze cookievoorwaarden.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies
 • Performance cookies
 • Analytische cookies
 • Profilerings cookies

Als u meer wilt weten verwijzen wij u door naar de cookievoorwaarden:

Cookie voorwaarden

4. Contactgegevens

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Dyflexis, dan kunt u deze stellen via info@dyflexis.com, of per post op het volgende adres:

Dyflexis
Binckhorstlaan 36
2516 BE, Den Haag
+31 (0)880 111 555

5. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De meest actuele verklaring is te allen tijde in te zien op de website van Dyflexis.

Deze versie is opgesteld in mei 2018.