Rapportages en dashboards

Slimme rapportages tonen u waar het beter kan

Dyflexis maakt het plannen van personeel en het registreren van uren makkelijk. Maar ons workforce management systeem doet meer. Voor het succes van uw organisatie is een goede verhouding tussen omzet en personeelskosten belangrijk. Dyflexis helpt u bij het optimaliseren van die verhouding. Door onze slimme rapportages ziet u snel waar het beter kan.

Vergelijk de personeelskosten met de omzet

In het Management Dashboard ziet u in één oogopslag de verhouding tussen uw omzet en uw personeelskosten. Selecteer de periode die u wilt analyseren en bekijk per vestiging of afdeling de omzet, personeelskosten, het personeelscijfer (personeelskosten/omzet) en de productiviteit (omzet/aantal gewerkte uren). Laad uw gerealiseerde omzet automatisch in door middel van een realtimekoppeling met uw kassasysteem. Werkt u niet met een kassasysteem? Dan kunt u uw omzet zelf per dag invoeren.

Voorspel uw omzet en capaciteit

Maak forecasts en houd hierbij simpel rekening met seizoens- en weektendensen. Door middel van onze API wisselt u makkelijk informatie uit tussen Dyflexis en uw andere systemen. Schiet bijvoorbeeld de dagdrukte, het aantal orders, het aantal te produceren units of het verwachtte aantal bezoekers in Dyflexis.

Calculeer en zie direct uw voordeel

Met onze calculator berekent u gemakkelijk en snel hoeveel euro u met het gebruik van Dyflexis zult besparen. De tool toont u het besparingspotentieel op basis van onder meer uw branche, FTE en uurloon. Ook kunt een uitgebreid rapport toegestuurd krijgen met daarbij een aansluitende brochure. Wacht niet langer en gebruik de calculator. Bereken uw voordeel en anticipeer direct!

Plan aan de hand van de omzet

Tijdens het plannen heeft u toegang tot waardevolle informatie. U ziet bijvoorbeeld uw verwachte omzet, uw budget, het weer en informatie die u vanuit uw andere systemen in Dyflexis schiet. Zodra u iemand inplant berekent Dyflexis de personeelskosten op basis van zijn of haar uurloon. Zo ziet u direct of u binnen het budget blijft.

Vergelijk de gewerkte uren met de geplande uren

Registreer de gewerkte uren in Dyflexis en vergelijk ze makkelijk met de geplande uren. In de overzichtelijke rapportage ziet u snel waar de verschillen zijn ontstaan. Zijn er medewerkers niet op komen dagen? Of zijn er medewerkers langer gebleven? Eventueel kunt u notities toevoegen bij medewerkers en zo een personeelsdossier aanleggen.

Veelgestelde vragen

Het berekenen van de bezettingsgraad van uw personeel (personeelsbezetting) kan met een redelijk simpel rekensommetje. U kunt de bezettingsgraad bijvoorbeeld per uur, dag, functie of afdeling uitrekenen. De som ziet er zo uit:
Bezettingsgraad = (geplande uren / benodigde uren) x 100%.

In Dyflexis ziet u in één oogopslag welke diensten u nog niet heeft ingevuld. Als u vervolgens op de openstaande dienst klikt ziet u direct welke medewerkers beschikbaar zijn en de juiste vaardigheden hebben. Zo zorgt u simpel voor een optimale bezettingsgraad of personeelsbezetting.

Als de productiviteit hoog is, betekent dit dat de omzet in verhouding tot de gewerkte uren hoog was. De formule om de productiviteit mee te berekenen ziet er dus als volgt uit:
Productiviteit = omzet/aantal gewerkte uren

In Dyflexis vindt u de productiviteit terug in het Management Dashboard. U hoeft die berekening dus zelf niet te maken. Bovendien vergelijkt u de productiviteit in het dashboard simpel tussen afdelingen, locaties en perioden.

Uw personeelskosten berekent u met de volgende som:

Personeelskosten = gewerkte uren x uurloon.
Doordat uw medewerkers waarschijnlijk niet allemaal hetzelfde verdienen is deze rekensom natuurlijk niet zo simpel als hij lijkt. Bovendien komen er bovenop het bruto uurloon nog andere kosten. Bijvoorbeeld vakantiegeld, een 13e maand, bonussen, werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw.

Dyflexis maakt het u gelukkig makkelijk. Wij berekenen de personeelskosten namelijk voor u. Dat doen we aan de hand van de ingeplande uren, de gemaakte uren en het uurloon van uw medewerkers. U vindt de gemaakte personeelskosten terug in het Management Dashboard. Bovendien ziet u tijdens het plannen direct hoeveel personeelskosten er gemaakt gaan worden. Zo blijft u altijd binnen budget.