Kras Recycling haalt met Dyflexis het beste uit hun medewerkers

Kras Recycling startte tijdens de coronacrisis met Dyflexis. Om alles direct in goede banen te leiden, is een goede voorbereiding het halve werk. Voorheen registreerde HR de uren, maar met Dyflexis moesten werknemers dat zelf doen. “Aangezien we de nieuwe tool lastig face-to-face toe konden lichten, waren we een beetje huiverig. Maar met de eenvoudige app maken ze hier eigenlijk zonder problemen vanaf de start goed gebruik van”, aldus HR Functionaris Jessica van Ligten.

Wat in 1951 begonnen is met een oude bakfiets om lompen en oud ijzer te verzamelen, is uitgegroeid tot een bedrijf met meerdere locaties in Nederland, België, Kosovo en Hong Kong. Met ‘From waste to worth’ wil Kras Recycling afval een nieuwe dimensie geven. Hun missie: de best haalbare en betaalbare oplossing zijn in het inzamelen, sorteren, bewerken en verkopen van afval. Dankzij de jarenlange ervaring en een wijdvertakt netwerk, wordt van dit afval nieuwe grondstoffen en halffabricaten gemaakt die wereldwijd worden verkocht aan gecertificeerde eindgebruikers.

Op naar een duurzame toekomst

Jessica van Kras Recycling vertelt gepassioneerd over de nieuwste bedrijfstak, Circulair Plastics. Circulair Plastics streeft naar het vormgeven van 100% upcycling voor verpakking oplossingen, oftewel het verwerken van plastic afval tot korrels waarmee nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Bij deze ambitieuze werkwijze past een ambitieus Workforce Management Systeem dat de interne processen van top tot teen kent en het kan automatiseren.

Middels een gesprek met Fred de Boer, directeur van Bond Administratie & Advies, werden voor de oplossing voor personeelsplanning en urenregistratie twee bedrijven aangeschreven. Vanwege de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheid om het systeem naar onze bijzondere wensen in te richten, is er gekozen voor Dyflexis. Jessica: “Wij kennen binnen Kras een aantal bijzondere regelingen waardoor de implementatie wel wat voeten in de aarde had. Na wikken en wegen kan gesteld worden dat we nu veel sneller klaar zijn met het verwerken van de loonperiode en dat het betalen van de lonen vlekkelozer verloopt dan voorheen.”  

 “We zijn nu veel sneller klaar met het verwerken van de loonperiode en het betalen van de lonen verloopt vlekkelozer dan voorheen” 

 

Voor de verwerking van de salarisadministratie en diverse HR taken, zoals verlofregistratie, verzuimregistratie, management rapportages en digitale personeelsdossiers wordt Visma Nmbrs gebruikt. De koppeling tussen Dyflexis en Visma Nmbrs is hierbij cruciaal “Alle variabelen worden per loonperiode door Dyflexis automatisch doorgestuurd naar Visma Nmbrs, waardoor wij de berekening van salarissen nog beter kunnen verwerken,” aldus Jessica van Ligten.

Tijd juist besteden

Als gevolg van het automatiseren van het verloningsproces, bespaart Kras Recycling veel tijd. “Doordat het maken van een personeelsplanning en het verwerken van gewerkte uren minder tijd kost, hebben we nu tijd voor andere zaken die onze aandacht behoeven.” Die tijdsbesparing ziet Kras Recycling op meerdere fronten terug. Volgens Jessica lukt het medewerkers naast zelf hun uren te registreren, ook om verlof aan te vragen en pro actief te reageren op open diensten. Jessica: “Die zelfstandigheid levert de planners tijd op.”  

“Doordat het maken van een personeelsplanning en het verwerken van gewerkte uren minder tijd kost, hebben we nu tijd voor andere zaken die onze aandacht behoeven.” 

 

Jessica van Ligten vertelt dat er met het verkregen overzicht nu altijd ruimte is om bij te sturen. De controle ligt bij HR. “Wij accorderen de uren zodra deze zijn geregistreerd en gecontroleerd. Bovendien worden deze uren nu afgezet tegen de productie. Dat geeft handvatten om op te sturen. Zo breiden we het overzicht steeds verder uit”, aldus Jessica. Tot slot hebben lijnmanagers bij ziekte en verlof direct inzicht in de bezetting. Het optimaliseren van de personeelsbezetting is zo zeer gemakkelijk.

Net zoals met afval weet Kras Recycling met Dyflexis alles uit het product te halen. De verbeterde sturing op gewerkte uren, de mogelijkheid om strakker te plannen en de eenvoud waarmee medewerkers nu zelf kunnen registreren. Het geeft Kras Recycling de mogelijkheid het beste uit zichzelf en de medewerkers te halen.

 


Jessica van Ligten

KRAS RECYCLING

Ontdek hoe u kunt besparen