Gaat u bewust om met de personeelskosten?

De personeelskosten zijn vaak de grootste kostenpost van een bedrijf. Velen vinden het dan ook een lastige taak om de personeelskosten in toom te houden. Voordat u bewust op deze kosten kunt gaan sturen, zult u ze eerst inzichtelijk moeten maken. Wij geven u graag wat tips om bewuster met uw personeelskosten om te gaan.

1. Stel een budget op

Voor de kosten die u aan het personeel wilt besteden kan het u helpen een budget op te stellen. De software van Dyflexis biedt de mogelijkheid een budget in te stellen. Dit budget kunt u bijvoorbeeld baseren op de kosten in dezelfde periode in voorgaande jaren of af laten hangen van de verwachte omzet. Door de gerealiseerde kosten te vergelijken met de geplande kosten kunt u gemakkelijk binnen uw budget blijven.

2. Bereken het personeelscijfer

Het personeelscijfer is het percentage van de omzet dat u besteedt aan personeelskosten. Of de personeelskosten niet te hoog zijn kunt u berekenen door deze te delen door de omzet en te vermenigvuldigen met honderd. Stel u heeft een omzet van €1.000 en uw personeelskosten zijn €500, dan is het personeelscijfer 50 procent. In de regel gaat 40 tot 60 procent van de omzet op aan personeelskosten. Dit percentage is natuurlijk wel afhankelijk van de branche waarin u werkt. Hoe transparanter uw omzet en kosten, hoe makkelijker u hierop kunt sturen.

3. Meet de productiviteit

Bij het berekenen van het productiviteitscijfer deelt u de omzet door het aantal gewerkte uren. Als u in tien uur een omzet heeft behaald van €1.000 dan is uw productiviteitscijfer €100 per uur. Of de omzet gemaakt is in tien of twintig uur maakt natuurlijk wel verschil. Dit cijfer geeft ook aan hoe productief uw medewerkers zijn en of ze zichzelf terugverdienen.

4. Cijfers zeggen niet alles

Hoewel een transparante planning en een prognose van de kosten u helpen bij het sturen op uw personeelskosten, zeggen cijfers niet alles. Uw personeel zelf is de belangrijkste sleutel tot het sturen op de kosten. Wanneer uw medewerkers gemotiveerd zijn zal de motivatie stijgen en zullen ze harder werken. Maar dit zal ook bijdragen aan een lager ziekteverzuim en personeelsverloop.