Vijf praktische tips om medewerkers te motiveren

Gemotiveerde werknemers zijn de beste werknemers! We kennen allemaal de mooie bonussen, een auto of een telefoon van de zaak. Deze voorbeelden vallen allemaal onder zogeheten externe motivatie. Liever heeft u een werknemer die zijn werk doet omdat hij dit leuk vindt om te doen. Een motivatie van binnenuit, intrinsieke motivatie, is de beste motivatie om goed werk te leveren. Dit laatste is natuurlijk het mooiste om aan boord van uw bedrijf te hebben. Hieronder 5 tips om ook het beste uit uw medewerkers te halen.

1. Wees een coach

Door te coachen creëert u meer motivatie dan door enkel uw team te leiden. Waar een leider vooral plannen maakt vóór zijn werknemers, zal een coach meer interacteren mét zijn werknemers. In plaats van met kant en klare oplossingen te komen, zal een coach eerst naar eigen oplossingen vragen. Juist door werknemers te helpen om te leren en te groeien zullen ze gemotiveerd zijn en op hun best functioneren.

2. Wees persoonlijk

Heeft u ooit een bedrijf gezien waar elke werknemer hetzelfde is? Misschien zullen ze allemaal dezelfde bedrijfskleding dragen, maar hetzelfde zijn ze zeker niet! Wanneer u met de eerste tip start is het belangrijk om te realiseren dat iedere werknemer uniek is en zijn eigen drijfveren heeft. Wat de werknemer in de coaching extra zal motiveren is coaching van deze unieke en persoonlijke drijfveren.

3. Geef feedback

Niets maakt een werknemer zo onzeker als radiostilte. Werknemers horen graag of het goed is wat ze doen, maar ook als ze even niet op het juiste spoor zitten. Ze horen liever íets dan niets! Een korte, persoonlijke heads-up zorgt voor motivatie om zo door te gaan of te streven naar beter.

4. Creëer ruimte

Waar ruimte is voor eigen invulling, is ruimte voor initiatief. Hoe saai is het om de hele dag je werk te doen met daarbij alleen in gedachte het salaris dat aan het eind van de maand komt. Liever ziet u dat uw werknemers een uitdaging zien in het in het werk dat gedaan moet worden. Door uw medewerkers de ruimte te geven om eigen keuzes te maken zullen ze zich sneller gemotiveerd voelen. De oplossingen en ideeën die ze zélf aandragen maakt hen immers meer betrokken en meer gedreven.

5. Werk met beloningen

Een beloning werkt beter dan een straf. Door gewenst gedrag te belonen boekt u beter resultaat dan door slecht gedrag te bestraffen. Een werknemer zal liever een tandje extra bijzetten voor een leuke beloning dan dat er een sanctie zal gelden als een target niet gehaald wordt. Een beloning zal uw werknemer dus sneller motiveren.