Hoe hard wordt er bij u gewerkt?

Wanneer uw medewerkers per uur uitbetaald krijgen, dan geldt het grootste ondernemers cliché ‘tijd is geld’. Tenzij u een productiebedrijf bent, kan het echter lastig zijn om te bepalen wat een medewerker u precies oplevert. Als u de productiviteit van medewerkers kunt achterhalen kunt u uw team effectiever inzetten en betere planningen maken. Maar hoe kunt u bepalen of u een medewerker liever kwijt dan rijk bent?

Management en meetbaarheid van productiviteit
Het berekenen van productiviteit gebeurt simpelweg door het toepassen van één enkele formule: output gedeeld door input. Output wordt meestal gedefinieerd als de waarde van de goederen of diensten die een bedrijf levert. De input zijn de kosten van arbeid, kapitaal overhead en materialen.

Maar helaas: mensen zijn geen machines en de waardes die uit bovenstaande formule rollen vertellen dan ook niet het hele verhaal. Bijvoorbeeld: u heeft meerdere verkopers die vaak betere verkoopresultaten behalen dan hun collega’s. Betekent dit dan ook dat deze verkopers het meest productief zijn? Misschien, maar het meten van productiviteit in een team setting is vaak ingewikkelder. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ‘minder presterende’ verkopers meer tijd spenderen aan het helpen van hun teamleden.

De cijfers erbij pakken is een goede start, maar het is niet het enige waar u rekening mee moet houden.

Ontwikkel een productiviteits-plan
Een productiviteits-plan kan handvatten geven bij het beoordelen van werknemers, maar kan ook helpen in het bepalen hoe u uw medewerkers het beste in kan zetten.

1. Bepaal het doel
Bepaal wat u hoopt te veranderen door het meten van de productiviteit. Het kan gaan om het verbeteren van de verkoopcijfers, het beter inplannen van medewerkers of het werven van meer nieuwe klanten. Beginnen bij het einddoel helpt bij het bepalen van de juiste meeteenheid.

2. Kies de input en output
Bij arbeidskosten is de meeteenheid voor input makkelijk te bepalen, ofwel de gewerkte arbeidsuren of de bijkomende personeelskosten.

De output is lastiger. U zou de verkoopcijfers kunnen gebruiken, het aantal positieve reviews die u klanten achterlaten of het aantal mensen dat zich inschrijft. Bij het bepalen van de output is het nuttig om het doel in het oog te houden. Als het uw doel is om de service te verbeteren dan kunt bijvoorbeeld ook de gemiddelde wachttijd als output eenheid nemen.

3. Bepaal het gemiddelde en vergelijk!
Als u het gemiddelde weet te bepalen heeft u een nullijn waarmee resultaten vergeleken kunnen worden. Voor een goede meting bepaalt u eerst een tijdsperiode, houdt hierbij rekening met de branche waarin u opereert. Als u bijvoorbeeld eigenaar bent van een horecagelegenheid, is het waarschijnlijk slim om een aparte meting te houden voor het weekend personeel en het team dat doordeweeks werkt.

4. Experimenteer!
Pas uw metingen aan en kijk wat werkt. Het kan interessant zijn om de resultaten van verschillende werknemers te vergelijken die dezelfde shift werken, maar op een andere dag. Vergelijk ook de productiviteit van nieuwe en oudere werknemers. Hoe meer u vergelijkt, hoe meer nieuwe inzichten!

5. Herhaal
Het meten van de productiviteit moet geen eenmalige actie zijn. De productiviteit van uw team is aan veranderingen onderhevig en is van veel verschillende factoren afhankelijk. Alleen door regelmatig te meten kunt u uw personeelsplanning hierop aanpassen

6. Besteed het werk uit
Gebruik slimme software om snelle overzichten te genereren. Via Dyflexis kunt u makkelijk overzicht houden op de omzet per gewerkte uur, de personeelskosten ten opzichte van de omzet en meer. Deze inzichten kunt u direct verwerken in een slimme personeelsplanning.

Meer weten?