De Arbeidstijdenwet tijdens corona: tips voor uw personeelsplanning

Volgens de augustusraming van het Centraal Planbureau laat de Nederlandse economie vanaf het derde kwartaal weer groei zien. Tegelijkertijd blijft het advies van de overheid om zo min mogelijk personeel op hetzelfde moment op de werkvloer te hebben. Voor beroepen waar thuiswerken niet mogelijk is, levert dit in veel gevallen personeelsplanningsproblemen op, wat vaak minder omzet betekent. Een oplossing die u kunt overwegen is om uw personeel vroegere, latere en/of langere diensten te laten draaien. 

Enkele tips waarmee u binnen de kaders van de ATW uw personeelsplanning zo efficiënt mogelijk kunt inrichten:

Tip 1: Verruim in uw werkrooster de dagelijkse arbeidstijden

De arbeidstijd van een werknemer mag volgens de Arbeidstijdenwet maximaal 12 uur per dag duren. Door uw personeel dagelijks voor meer uren in te roosteren blijft de gewenste dagelijkse arbeidsproductiviteit op peil en houdt u zich aan de corona-maatregelen van de overheid. Hierdoor kunnen werknemers aan hun contracturen voldoen en maakt u geen onnodige personeelskosten, doordat personeel niet inzetbaar is. Afhankelijk van de branche waarin u opereert, kunnen in een cao uitzonderingen of aanvullingen op de Arbeidstijdenwet zijn vastgelegd. Check daarom altijd eerst wat er in de cao is opgenomen die voor uw onderneming geldt alvorens u werktijden verandert.

 

Tip 2: Maak de personeelsplanning voor langere periodes

Wanneer u de dagelijks arbeidstijden verruimd, dient u er wel rekening mee te houden dat een werknemer volgens de Arbeidstijdenwet maximaal 60 uur per week mag werken. Maak het werkrooster daarom niet op dagniveau, maar juist voor een langere periode, bijvoorbeeld een maand. Op die manier bent u in staat de maximale arbeidstijden goed in acht te nemen. Ook kunt u hierdoor beter rekening houden met de wettelijke rusttijden tussen opeenvolgende diensten. Personeelsplanning software kan het u zeer gemakkelijk maken om een werkrooster op te stellen dat voldoet aan de Arbeidstijdenwet. Zo kunt u in Dyflexis templates maken van werkroosters die u vervolgens over meerdere weken kunt uitrollen. Hierdoor hoeft u niet steeds het werkrooster opnieuw te maken en kunt u op een zeer gebruiksvriendelijke manier de arbeidstijden van uw werknemers uitwisselen.

 

Tip 3: Automatiseer de urenregistratie

De corona crisis beïnvloedt niet alleen het werkrooster, maar ook de urenregistratie. Ondanks de onregelmatigheden in de personeelsplanning door toedoen van de crisis, is het nog altijd van groot belang dat gewerkte uren nauwkeurig worden geregistreerd. Op basis van de geregistreerde werkuren worden onder meer het salaris en opgebouwd verlof berekend. Voert u momenteel de urenregistratie nog handmatig uit middels excelsheets? Vooral nu de arbeidstijden van uw werknemers ontzettend fluctueren, is het uitermate belangrijk een goed overzicht te houden op de geplande en gewerkte uren. Door uw urenregistratie te automatiseren door middel van een kloksysteem, kunt u er zeker van zijn dat het salaris dat u uitbetaalt overeenkomt met de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers. 

 

Whitepaper: Welke wet- en regelgeving moet HR kennen?

In deze blog leest u één van de zeven wetten en regels die wij toelichten in onze whitepaper: ‘Welke wet- en regelgeving moet HR kennen? Een check op uw personeelsplanning en urenregistratie’.

Download hier de gratis whitepaper!