Wat is het verschil tussen roostervrije dagen en vakantiedagen?

Roostervrije dagen en vakantiedagen zijn allebei dagen dat je niet hoeft te werken. Tot daar de overeenkomsten. Want de regels en richtlijnen rondom de roostervrije dagen en de vakantiedagen, die verschillen wel van elkaar. Hoe zit dat dan precies? Wat is belangrijk om te weten voor werkgevers en werknemers over het verschil tussen vakantiedagen en roostervrije dagen? Daar gaan we in dit artikel op in.

Verschil roostervrije dagen en vakantiedagen

Om het verschil tussen roostervrije dagen en vakantiedagen duidelijk te maken, is het belangrijk om in te zoomen op de betekenis van beide begrippen.

Wat zijn vakantiedagen?

Vakantiedagen zijn vrije dagen die wettelijk bepaald zijn. Zo krijg je wettelijk gezien vier keer het aantal uren dat je (gemiddeld) per week werkt, wat bij een fulltimejob ongeveer neerkomt op 20 vakantiedagen per jaar. Word je ziek? Dan heb je nog steeds recht op vakantiedagen. Dat geldt zelfs als je tijdens je vakantie ziek wordt!

Wat zijn roostervrije dagen? 

Roostervrije dagen zijn vrije dagen die ook wel bekend staan als ADV-dagen. De betekenis van ADV is Arbeidsduurverkorting. Dat wil zeggen dat je volgens je contract per week minder werkt dan dat je daadwerkelijk werkt, waardoor je op een later moment roostervrije dagen overhoudt (heb je opgebouwd). Je bouwt geen roostervrije dagen op als je ziek bent (tenzij anders aangegeven in cao of contract).

Verschil ADV en vakantiedagen: ziekte

Er zitten een aantal belangrijke verschillen tussen roostervrije dagen en vakantiedagen.

1.     Verschil ADV en vakantiedagen: wel en niet werken

Een groot verschil tussen roostervrije dagen en vakantiedagen, is dat je vakantiedagen als percentage krijgt over de uren die je reeds gewerkt hebt. Je hebt daar dus in feite niets extra’s voor gedaan, je krijgt deze als een soort ‘bonus’. Daarentegen heb je voor roostervrije dagen wel degelijk gewerkt. Het is een vorm van Tijd-voor-Tijd.

2.     Verschil ADV en vakantiedagen: moment van opname en verval

Vaak wordt in de cao of het contract vastgelegd op welk moment ADV-dagen opgenomen mogen worden. In de meeste gevallen vervallen ze na een jaar. Dit in tegenstelling tot vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen kun je tot een jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd meenemen. Voor bovenwettelijke dagen geldt de termijn van 5 jaar.

3.     Verschil ADV en vakantiedagen: uitbetaling

Wettelijke vakantiedagen mogen nooit uitbetaald worden, behalve aan het einde van je contract. Zolang je dus in dienst bent moet je de uren opnemen, zo niet, dan vervallen ze. Bij ADV kan er wel een afspraak gemaakt worden over uitbetaling.

Voorbeeld verschil vakantiedagen en roostervrije dagen

Het komt regelmatig voor dat men een 38-uren contract heeft, en toch 40 uur per week werkt. Je bouwt dan 2 ADV-uren per week op. Ben je die dag ziek? Dan bouw je ook geen 2 ADV-uren op. Wel bouw je over die 38 uur vakantiedagen op.

Zorgen dat alles goed geregistreerd wordt? Dyflexis!

Zoals je leest zijn er toch wel een aantal cruciale verschillen tussen (ADV) roostervrije dagen en vakantiedagen. Je kunt je vast voorstellen dat het belangrijk is dat alles op de juiste manier gedocumenteerd wordt. Daar komt Dyflexis om de hoek kijken. Met ons Workforce Management Systeem houd je verlofregistratie tot in de puntjes bij. Hierbij worden roostervrije dagen en vakantiedagen op de juiste manier van elkaar gescheiden. Met zo’n automatisering bespaar je veel tijd en geld, en voorkom je fouten!

Meer weten en zelf de voordelen ontdekken? Probeer dan de gratis demo van het Workforce Management Systeem van Dyflexis.