Capaciteitsmanagement

Wie en hoeveel mensen heb ik nodig?

Capaciteitsmanagement komt neer op het vertalen van de hoeveelheid werk die je verwacht, naar hoeveel en welke mensen je nodig hebt om al dat werk gedaan te krijgen. Hoe groot moet je workforce zijn om je verwachte doelen te halen? Hoe houd je rekening met beschikbaarheid verlof en ziekte? Dit zijn allemaal vragen die de revue passeren bij capaciteitsmanagement.

Personeelsbudget

Het personeelsbudget bepaalt de maximale inzet van personeel in uren, euro’s of als percentage van de verwachte omzet per afdeling. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld en dient als uitgangspunt bij het bepalen van de personeelsbezetting. Tijdens het inplannen wordt weergegeven hoeveel ruimte er nog beschikbaar is in het budget.

Kwalificaties en competenties

Het gebruik van Dyflexis maakt het beheer en opvolging van de kwalificaties en competenties van medewerkers eenvoudiger en effectiever. Alle vaardigheden en opleidingen van de medewerkers worden, inclusief einddatum, bijgehouden in Dyflexis. Op basis van dageisen kun je hier later op inroosteren en ontvang je een melding zodra je niet aan een dergelijke eis voldoet. Het bijhouden van de kwalificaties en competenties van medewerkers is belangrijk voor de effectieve inzetbaarheid en professionaliteit van het bedrijf.

Contracten en beschikbaarheid

Dyflexis toont de contracten en bijhorende mutaties per medewerker. De contracten kunnen via de Payroll API ingeladen worden. Hierdoor is de kans op fouten veel kleiner. In combinatie met de opgegeven beschikbaarheid, hebben beheerders alle informatie om te roosteren. Het inzicht in contracten en beschikbaarheid maakt het roosteren van medewerkers sneller en eenvoudiger.

Verlof en verzuim

Zie alle verlofaanvragen per afdeling of contractsoort in één scherm. Dyflexis biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig verlofaanvragen te bekijken, te beoordelen en te verwerken. Houdt rekening met de belangrijkste beoordelingscriteria, zoals het vakantiesaldo, verlof van collega’s en het rooster van de medewerker. Na goedkeuring wordt het verlofsaldo automatisch bijgewerkt en de medewerker op de hoogte gesteld. Het automatisch bijwerken van het verlofsaldo en het informeren van de medewerker zorgt voor transparantie en efficiëntie in het verlofbeheer.

Veelgestelde vragen

Capaciteitsmanagement is een proces waarbij een organisatie de beschikbare menselijke, materiële en financiële middelen optimaliseert om de gewenste output te realiseren. Dit omvat de bepaling van de huidige en toekomstige behoefte aan middelen, de analyse van de beschikbaarheid van middelen en het vaststellen van acties om eventuele tekorten aan te pakken. Capaciteitsmanagement richt zich op de lange termijn planning en strategie, en het is van groot belang voor het waarborgen van de efficiency en effectiviteit van een organisatie.

Om op personeelsopbouw te sturen, kun je de volgende stappen ondernemen:

1. Bepaal de strategische doelen en behoeften van de organisatie op de lange termijn.
2. Analyseer de huidige en verwachte personeelsbehoefte aan de hand van factoren zoals groei, veranderingen in de markt en verloop.
3. Ontwikkel een talentenplanningstrategie om te voldoen aan de toekomstige personeelsbehoefte.
4. Implementeer een wervings- en selectieproces dat is afgestemd op de behoeften van de organisatie.
5. Creëer een aantrekkelijke werkomgeving en ontwikkel doorgroeimogelijkheden voor medewerkers om verloop te verminderen.
6. Voer regelmatige evaluaties uit en pas de personeelsopbouwstrategie aan waar nodig.

In een digitaal HR-dossier staan alle actuele gegevens over een medewerker die u nodig heeft om de arbeidsovereenkomst goed uit te kunnen voeren. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de privacy van uw medewerker. Medische en strafrechterlijke gegevens mag u daarom (bijna) nooit opnemen in een HR-dossier.