Planning in de zorg: uw plansysteem als verbindende factor

Zeker in de zorg is efficiënt werken van belang. Om de juiste werknemer op de juiste plek in te plannen kan een tijdrovende klus zijn. Niet elke werknemer kan zomaar op elke functie worden ingezet. Denk hierbij aan het bezitten van de benodigde diploma’s certificaten om een functie uit te mogen voeren. Om het plaatje compleet te maken is er ook nog de Arbeidstijdenwet waarmee u met het plannen rekening moet houden. Wanneer daarbij ook gekeken moet worden naar het kostenaspect vraagt dit om een goed overzicht bij het plannen. Kortom, om efficiënt te kunnen werken is een transparante planning en urenregistratie een must. Een goed plansysteem is de verbindende factor tussen de regels en het daadwerkelijke plannen. Denk hierbij aan de volgende punten.

Labels
Voor iedere functie dient een werknemer geschikt te zijn om deze uit te kunnen voeren. Het is niet handig als een tandarts achter de balie wordt ingepland en de activiteitenbegeleider als schoonmaker. Door in het inroosterscherm zogenoemde “Dageisen” in te stellen, zal er een melding getoond worden wanneer er medewerkers met een bepaald “label” ontbreken op het rooster. Labels zijn naar wens in te stellen opleidingen, bevoegdheden of vaardigheden.

Arbeidstijdenwet
Omdat u zo tevreden bent over sommige werknemers zou u deze het liefst elke dag inplannen! Om de werknemer hiervoor te beschermen zijn in de Arbeidstijdenwet regels opgesteld over de werk en rusttijden van uw medewerkers. Aan deze wet zitten heel wat haken en ogen. Het zou daarom natuurlijk prettig zijn als uw plansysteem u een signaal geeft dat er niet aan de eisen van deze wet wordt voldaan. Daarnaast geeft het systeem aan wat u aan uw planning kunt wijzigen om deze kloppend te krijgen.

Toeslagen
Zeker in de zorg gelden verschillende toeslagen op bepaalde uren of diensten. Wanneer u een plansysteem heeft dat met u mee denkt hoeft u hier zelf niet veel voor te doen. Deze toeslagen kunnen namelijk makkelijk automatisch berekend worden over geregistreerde uren. Het enige wat u dus hoeft te doen is de juiste uren te registreren en het systeem doet de rest. Makkelijker kunnen we het u niet maken.

Kosten
Een planning maken die ook nog eens binnen een gesteld budget blijft is een hele opgave. Om u bij het plannen een duidelijk beeld te geven van het gestelde budget en de kosten van de ingeplande medewerkers kunnen we budgetlijnen tonen in uw inroosterscherm. Door de kleuren rood (boven uw budget) en groen (binnen uw budget) is in een oogopslag te zien welk effect uw planning heeft op uw budget.