Bent u op de hoogte van de Arbeidstijdenwet?

Ter bescherming van uw medewerkers dient u als werkgever rekening te houden met een aantal wettelijk vastgestelde regels. Hier moet u ook bedacht op zijn wanneer u als werkgever een planning voor uw werknemers maakt. De regels rondom werktijden, rusttijden en pauzes zijn vastgelegd in de zogenaamde “Arbeidstijdenwet”. Met meerdere werknemers op de werkvloer kunt u niet voor alle medewerkers bijhouden of u ook daadwerkelijk aan deze regels voldoet. Om te voorkomen dat u alleen met wet- en regelgeving bezig bent in plaats van met het echte werk, hebben wij wat informatie voor u op een rijtje gezet!

Wat is er vastgelegd?
In de Arbeidstijdenwet is de regeling rondom arbeids- en rusttijden vastgelegd. Op basis van deze wet zult u in uw planning bijvoorbeeld rekening moeten houden met de maximale duur van een dienst. Daarnaast moet u rekening houden met hoeveel diensten een werknemer maximaal achter elkaar mag werken, hoeveel pauze hij moet nemen en hoeveel rusttijd er tussen diensten moet zitten. Wat er precies vastgelegd is kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Waarom is het vastgelegd?
U zult misschien denken: waarom wordt het mij met al die regeltjes zo moeilijk gemaakt! Maar deze wet is er juist om ervoor te zorgen dat uw medewerkers zo fit en optimaal mogelijk hun werk kunnen verrichten. Wanneer medewerkers te lang of te vaak zouden moeten werken zou hun veiligheid of gezondheid in gevaar kunnen komen. Door duidelijke afspraken vast te leggen zullen medewerkers ook op hun best kunnen presteren. Deze wet is dus enkel ter bescherming van u en uw medewerkers opgesteld.

Voor wie geldt deze wet?
De Arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers van 18 jaar en ouder. Als werkgever dient u er dus rekening mee te houden dat deze wet op al uw werknemers, ook stagiairs, uitzendkrachten of gedetacheerden, van toepassing is. Voor bepaalde medewerkersgroepen zoals medewerkers onder de 18 of zwangere vrouwen gelden aparte regels. Daarnaast kunnen er, afhankelijk van de branche of sector waarin u werkzaam bent, in een CAO uitzonderingen of aanvullingen op deze wet zijn vastgelegd.

Actieve signalering
Het plannen wordt er met deze regelgeving niet makkelijker op, mits u natuurlijk een beetje geholpen wordt door uw plansysteem. De instellingen voor de Arbeidstijdenwet waren altijd al in Dyflexis op de achtergrond aanwezig. Maar om het plannen nog inzichtelijker te maken kunt u ervoor kiezen om meldingen te krijgen wanneer niet aan de Arbeidstijdenwet wordt voldaan. Voor meer informatie en het aanvragen van deze mogelijkheid kunt u contact opnemen onze support.