Rex-O-Matic NOA: het kloksysteem van de toekomst

Het registreren van gewerkte uren kan op meerdere manieren gebeuren. Bij Dyflexis geven wij klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van ons kloksysteem, de Rex-O-Matic NOA. Anders dan zijn voorganger kan met dit kloksysteem op vele manieren ingeklokt worden, maar niet langer met de vingerscan. In dit artikel lees je over onze NOA en waarom wij het gebruik van de vingerscan ontmoedigen.

Het gebruik van vingerscans ligt gevoelig

Vorig jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van 725.000 euro opgelegd voor de overtreding van de AVG. Het betreffende bedrijf, waarvan de naam niet openbaar is gemaakt, had de verwerking van vingerscans van personeel op meerdere vlakken verkeerd uitgevoerd en hield zich niet aan vastgestelde regels. Doordat duidelijke procedures ontbraken, was het voor werknemers niet helder wat de consequenties zouden zijn als ze weigerden een vingerscan te gebruiken. Het aanbieden van alternatieve opties is niet voldoende.

De werknemer mag om geen enkele reden het idee hebben ertoe gedwongen te worden een vingerscan te gebruiken. Wij willen daarom nogmaals benadrukken dat medewerkers volgens de AVG niet verplicht mogen worden om een vingerscan te gebruiken

Geef medewerkers de vrijheid

Het aanbieden van de mogelijkheid om met de vinger in te klokken en het gebruik hiervan is in de loop der jaren een steeds gevoeliger onderwerp geworden. Bij Dyflexis zijn wij daarom op zoek gegaan naar een alternatief dat wel persoonlijk is, maar niet privacygevoelig. Het resultaat, een future-proof kloksysteem.

Met de Rex-O-Matic NOA maken wij het mogelijk persoonlijke passen te gebruiken. Via de NFC-reader klokken medewerkers gemakkelijk en snel in. Zij kunnen hiervoor onder meer hun ov-chipkaart en bankpas gebruiken. Door het gebruik van persoonlijke passen voorkomen we bovendien onnodig veel passen in de portemonnee én dus elektronisch afval.