Een personeelsplanning app: 5 voordelen voor managers en personeel

Een goede personeelsplanning en urenregistratie opzetten kan een lastige klus zijn. Een personeelsplanning app, ook wel een rooster app of urenregistratie app, zorgt ervoor dat deze taken een stuk soepeler verlopen. Met de juiste toepassing van een app bespaart u niet alleen tijd op het plannen, maar kunt u tevens de kosten drukken.

1: Via de personeelsplanning app altijd op de hoogte van het rooster

Geprinte werkroosters zijn allang niet meer van deze tijd. Voor de medewerker is het niet handig en al dat onnodige papierverbruik doet moeder natuur geen goed. Met een personeelsplanning app hebben werknemers het werkrooster overal letterlijk binnen handbereik. Werknemers kunnen op elk moment zien wanneer ze ingeroosterd zijn en op welke afdeling. In de personeelsplanning app van Dyflexis is het tevens mogelijk om pushberichten te versturen naar werknemers om ze snel op de hoogte te brengen van de laatste wijzigingen in het werkrooster. Ook wanneer er een open dienst wordt aangemaakt, ontvangen medewerkers via de app een notificatie.

2: Gestroomlijnde communicatie via de personeelsplanning app

U heeft het rooster gefinaliseerd, maar krijgt op het laatste moment een ziekmelding binnen. Geen probleem. Met een personeelsplanning app bent u in staat korte communicatielijnen te hanteren, waardoor u sneller kunt schakelen met al uw werknemers. Zo kunt u in de Dyflexis app een ingeplande dienst na een ziekmelding meteen als open dienst markeren. Andere medewerkers ontvangen hier een berichtje van en kunnen vervolgens aangeven dat ze willen werken. Door deze snelle interactie tussen u en uw personeel kunt u het risico op onderbezetting ontzettend minimaliseren.

3: Personeel betrokken bij de planning

Door medewerkers te betrekken in het planningsproces kunt u pas echt veel tijd besparen op de personeelsplanning. In de Dyflexis app kunnen werknemers bijvoorbeeld onderling diensten ruilen. Dit betekent dat de manager niet als tussenpersoon hoeft te fungeren als een medewerker zijn dienst wilt wisselen met een collega. In plaats daarvan ontvangt de manager een bericht via de app dat er een ruilverzoek heeft plaatsgevonden. Hierop hoeft de manager enkel het verzoek via de app goed te keuren, waarop het rooster automatisch wordt aangepast. Een kind kan de was doen.

4: Altijd inzicht in verlof en saldi

De vakantieperiode is in aantocht. Dat betekent weer volop verlofaanvragen in uw email inbox. Aanvragen die u goedkeurt moet u vervolgens ook weer handmatig verwerken voor de verlofregistratie. Dit kost onnodig veel tijd. Daarom kunnen medewerkers via de app van Dyflexis hun verlofaanvraag digitaal indienen. De app stelt de manager op de hoogte van de aanvraag, waarna de manager via de app het verlof kan goedkeuren of weigeren. Bij goedkeuring wordt het verlof van de werknemer automatisch in het werkrooster opgenomen. Daarnaast geeft de personeelsplanning app van Dyflexis een overzicht van het verlofsaldo van de medewerker, zodat hij altijd precies weet hoeveel verlofuren hij heeft opgebouwd en waar hij recht op heeft.

5: Lagere personeelskosten door slim inroosteren 

Een goede personeelsplanning app helpt u niet alleen bij het inroosteren van personeel, maar voorziet u tevens van de benodigde informatie om het inroosterproces zo kostenefficiënt mogelijk uit te voeren. De Dyflexis app helpt managers een grip op kosten te houden middels het management dashboard. Dit dashboard zet de verwachte en gerealiseerde omzet en personeelskosten in een helder overzicht tegen elkaar af. Merkt u ’s middags dat u minder omzet genereert dan u had verwacht? Voer dan meteen een correctie door in het werkrooster, zodat u de personeelskosten optimaal kunt blijven beheren!

Dyflexis personeelsplanning app

Blijf op de hoogte van roosters, vakantiesaldi, overuren en meer