We are Data Pro Rockstars!

Na een succesvolle audit heeft Dyflexis aangetoond te voldoen aan de gestelde eisen uit de Data Pro Code. Deze Code is een concrete uitwerking van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) conform artikel 40 Avg voor verwerkers van persoonsgegevens: de Data Processor. De Data Pro Code is een initiatief van de branchevereniging van ICT-leveranciers NLdigital.

Om te voldoen aan de informatieplichten heeft Dyflexis een Data Pro Statement opgesteld. In dit Data Pro Statement informeert Dyflexis op welke wijze het concreet invulling heeft gegeven aan de Avg. Het Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen een verwerkersovereenkomst. Dyflexis is trots dat het middels certificering aantoont digitale veiligheid hoog in acht te nemen. Het Data Pro Certificaat is een mooie toevoeging op onze ISO certificeringen.

Privacy waarborgen
Met het Data Pro Certificaat laat Dyflexis zien dat het privacy zeer serieus neemt. De certificering is voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken voor hun klanten.

Veiligheid is topprioriteit
Dyflexis blijft zich inzetten voor de veiligheid van persoonsgegevens en zal in de toekomst zich blijven hercertificeren voor het Data Pro Certificaat.

Met het Data Pro Certificaat staat Dyflexis voor:
> De nationale norm voor de beveiliging van persoonsgegevens

> Hoogwaardige levering van kwaliteit

> De garantie dat de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten in orde zijn

> Een organisatie die in staat is bij een incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen (back-ups)

 

U vindt hier het certificaat