Bedrijfshulpverlening: veelgestelde vragen en antwoorden

Werkgevers hebben in Nederland de zeer belangrijke taak ervoor te zorgen dat personeel werkzaamheden op een veilige manier kan uitvoeren. In de Arbowet is vastgelegd waar werkgevers aan moeten voldoen om de gezondheid en veiligheid van hun personeel te waarborgen. Zo is elk bedrijf in Nederland met minimaal 1 werknemer in dienst (uitzend- en vakantiekrachten worden ook meegerekend) wettelijk verplicht een interne bedrijfshulpverlener (BHV’er) aan te stellen. Wat een BHV’er onder meer doet en welke invloed deze wettelijke eis heeft op uw personeelsplanning leggen we uit in deze blog.

Wat houdt bedrijfshulpverlening in?

De bedrijfshulpverlener is uw rots in de branding en de persoon waarop u leunt in geval van nood. Wanneer zich in een onderneming een calamiteit voordoet, is het de BHV’er die als eerste in actie komt om collega’s en anderen van hulp te voorzien. Breekt er brand uit, dan helpt de BHV’er met blussen. Wordt een collega onwel of raakt deze gewond, dan schiet de BHV’er met de EHBO-koffer te hulp. Kortom, een bedrijfshulpverlener is een werknemer die speciaal is opgeleid om in geval van nood schade en letsel zoveel mogelijk te beperken.

Wat zijn de taken van een BHV’er?

De belangrijkste taken van een BHV’er zijn:

  1. Hulpdiensten inschakelen (112 bellen)
  2. Bij noodsituaties werknemers en anderen alarmeren en evacueren
  3. Brandbestrijding
  4. Eerste hulp verlenen (reanimeren en wonden verbinden)

 

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goede BHV organisatie in het bedrijf. Het is voor een efficiënte uitvoering van de bedrijfshulpverlening vooral verstandig de werknemers die het meest aanwezig zijn op de werkvloer aan te stellen als bedrijfshulpverlener. Verspreid BHV’ers ook zoveel mogelijk over de verschillende afdelingen en vestigingen. In geval van nood kunnen zij dan snel in actie komen.

 


Hungry for more? Check ook:


KLIK HIER OM DE WHITEPAPER TE DOWNLOADENHoeveel BHV’ers moet ik aanstellen?

Het aantal BHV’ers dat werkgevers moeten aanstellen, is afhankelijk van de grootte van de organisatie en de risico’s in het bedrijf. Laatstgenoemde kunt u aan de hand van een ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’ (RI&E) bepalen. Hierin legt u schriftelijk vast wat de arbeidsrisico’s zijn voor werknemers in uw organisatie en de maatregelen die u heeft getroffen om deze risico’s te beperken.

 

Wat als ik geen BHV’er in mijn bedrijf heb?

Werkgevers die geen BHV’er(s) in hun bedrijf hebben of de bedrijfshulpverlening slecht hebben georganiseerd, kunnen van de Inspectie SZW een boete krijgen. Bovendien kan de werkgever bij letselschade van werknemers, gasten of zelfs buurtbewoners aansprakelijk worden gesteld en eventueel juridisch vervolgd worden. Ook als de BHV’er een fout begaat door verwijtbaar handelen, kan de werkgever hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Besteed als werkgever daarom veel aandacht aan de bedrijfshulpverlening. Niet alleen omdat het moet, maar ter bescherming van iedereen die betrokken is bij uw onderneming. Een ongelukje zit in een klein hoekje!

 

Personeelsplanning aan de hand van kwalificaties

Naast de BHV’ers zult u waarschijnlijk ook medewerkers in dienst hebben die over andere certificaten beschikken of bepaalde verantwoordelijkheden dragen. In een klein bedrijf is het makkelijk om te onthouden wie in de organisatie de BHV’er is of de sleutel voor de kluis mag gebruiken. Dit wordt een stuk moeilijker naarmate er meer medewerkers bij komen. Met de personeelsplanning software van Dyflexis kunt u op gemakkelijke wijze personeel van labels voorzien. Tijdens het inroosteren kunt u dankzij deze labels zien of een medewerker over een specifieke kwalificatie beschikt. Wanneer er niet genoeg medewerkers met een specifieke kwalificatie zijn ingepland, er staan bijvoorbeeld te weinig BHV’ers op het rooster, toont het systeem een waarschuwing. Hierop kunt u het werkrooster meteen aanpassen!

 

Whitepaper: Welke wet- en regelgeving moet HR kennen?

In deze blog leest u één van de zeven wetten en regels die wij toelichten in onze whitepaper: ‘Welke wet- en regelgeving moet HR kennen? Een check op uw personeelsplanning en urenregistratie’. Andere belangrijke onderwerpen die in deze whitepaper aan bod komen zijn de AVG en de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Wist u bijvoorbeeld dat u in Europa verplicht bent om uren te registreren? In de whitepaper geven we tevens tips waarmee u in het kader van elke wet- en regelgeving de personeelsplanning en urenregistratie optimaal kunt uitvoeren.

 

KLIK HIER OM DE WHITEPAPER TE DOWNLOADEN