Armin Karimi: informatiebeveiliging & privacyrecht

Eén van de meest besproken vraagstukken in deze tijd van digitalisering is: hoe kunnen bedrijven veilig omgaan met privacygevoelige gegevens zoals paspoorten, contract- en salarisgegevens? Tijdens het Dyflexis Accountancy & Payroll Event zal Armin Karimi van WiseMen Advocaten vertellen wat de do’s and don’ts zijn omtrent informatiebeveiliging en privacyrecht.

Armin studeerde informaticarecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in onder meer privacy, ICT-contracten en intellectueel eigendom. Na zijn studie werkte hij onder andere als jurist op de afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland.

Vandaag de dag is Armin Karimi werkzaam als advocaat bij Wisemen Advocaten. Hier heeft hij zich toegelegd op IT-recht, privacyrecht en bestuursrecht. Door zijn kennis en ervaring is hij de uitgelezen persoon om bedrijven te adviseren over allerlei zaken met betrekking tot informatiebeveiliging.