Aanvullend geboorteverlof (WIEG) 1 juli van kracht: wat betekent dit voor werkgevers?

Uw werknemers hebben vanaf 1 juli 2020 recht op maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof. De overheid beoogt met de nieuwe regeling een gelijke verdeling te stimuleren van de werk- en zorgtaken tussen beide ouders. Voor werkgevers is het belangrijk om te beseffen dat de nieuwe regeling belangrijke veranderingen met zich meebrengt als het gaat om de personeelsadministratie. Wist u bijvoorbeeld dat u bij het aanvullend geboorteverlof geen salaris hoeft uit te betalen?

Wat is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)?

Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Geboorteverlof, ook wel partnerverlof, vaderschapsverlof of kraamverlof, is het recht op verlof van een medewerker vlak na de bevalling van de partner. Partners hebben sinds de invoering van de WIEG recht op eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de werknemer bijvoorbeeld 40 uur in de week, dan is dit ook het aantal verlofuren waar hij of zij recht op heeft. Tijdens dit verlof dient u als werkgever het volledige salaris gewoon door te betalen. Uw werknemer mag zelf kiezen wanneer het verlof wordt opgenomen, maar dient dit wel uiterlijk binnen 4 weken na de bevalling te doen.

Wat houdt het aanvullend geboorteverlof in?

Vanaf 1 juli 2020 wordt de WIEG uitgebreid met het aanvullend geboorteverlof. Een werknemer kan hier aanspraak op doen, zodra het standaard geboorteverlof van eenmaal 1 werkweek is opgenomen. Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De partner moet dit verlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opnemen. In overleg met de werkgever wordt bepaald hoe de werknemer het verlof opneemt. Dit zou bijvoorbeeld in 1 keer achter elkaar kunnen, maar ook verspreid over de volledige 6 maanden. Wel moet de werknemer het verlof in hele weken opnemen.

Geen loondoorbetaling

Wanneer werknemers gebruikmaken van het aanvullend geboorteverlof, hoeft u het loon niet door te betalen. Werknemers maken in dit geval aanspraak op een uitkering van het UWV. De uitkering van het aanvullend geboorteverlof is 70% van het dagloon van de werknemer. Wel geldt er een maximumdagloon van € 219,28 (bruto). Houd er rekening mee dat u als werkgever deze uitkering bij het UWV moet aanvragen. Dit kan uiterlijk tot 1 jaar nadat het geboorteverlof is ingegaan.

Wanneer heeft mijn werknemer recht op geboorteverlof?

Uw werknemer heeft recht op geboorteverlof wanneer ze bij u in loondienst zijn. Freelancers en zzp’ers komen niet in aanmerking. De medewerker moet daarnaast volgens de wet ook gezien worden als de partner. Dit is het geval wanneer de partner getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft. Als een medewerker niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, dan kan de medewerker door het kind bij de gemeente te erkennen ook officieel het ouderschap op zich nemen.

Automatisch registreren

De WIEG maakt de verlofregistratie, personeelsplanning en loonadministratie ietwat complexer. Immers kan een werkkracht door de nieuwe regeling voor een langdurige tijd onbeschikbaar zijn. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat u bij het standaard geboorteverlof het salaris wel moet uitbetalen en dit bij aanvullend geboorteverlof via een uitkering gebeurt. In de personeelsplanning software van Dyflexis is het voor gebruikers zo gemakkelijk mogelijk gemaakt om dit te verwerken.

Beheerders kunnen via de Support afdeling een component laten aanmaken in Dyflexis dat het aanvullend geboorteverlof automatisch registreert. Een medewerker kan vervolgens het verlof opnemen, zonder dat dit invloed heeft op de saldi. Bovendien worden deze verlofuren niet doorgestuurd naar het verloningspakket, waardoor u ervan verzekerd bent dat ze ook niet worden uitbetaald. Tijdens het inroosteren krijgt u als beheerder ook meteen te zien welke medewerkers door geboorteverlof onbeschikbaar zijn, waardoor u vroegtijdig de planning hierop kunt aanpassen.

Benieuwd naar de mogelijkheden die Dyflexis nog meer biedt? Bekijk op onze website een overzicht van alle oplossingen. Bent u klant van Dyflexis en heeft u vragen over het aanmaken van een component voor het nieuwe geboorteverlof? Neem dan contact op met onze Support afdeling. Zij helpen u graag verder!