5 tips om de werkcultuur te verbeteren

Een goede werkcultuur is van levensbelang voor een gezonde bedrijfsvoering. Want gemotiveerde werknemers zijn productiever en worden minder snel ziek. Als bedrijfsvoerder is het gezond houden van de werkcultuur een belangrijke taak. In dit artikel geven we daarom een aantal tips voor het verbeteren van de werkcultuur.

Wat is werkcultuur?

Onder werkcultuur verstaan we het totaal aan normen, waarden, doelen, verwachtingen, ervaringen en patronen van iedereen in het bedrijf. Ook wel hoe iedereen met elkaar omgaat en hoe het bedrijf zelf (manier van werken en historie) deze beïnvloeden. Een gezonde werkcultuur is een cultuur waarin iedereen zinvol werk doet en waardering ervaart. En dat is iets dat je als bedrijfsvoerder kunt verbeteren met de volgende tips.

1.      Zorg dat iedereen een bijdrage kan leveren

Als werknemers het gevoel hebben dat ze geen nuttig werk leveren, of juist andersom, dat ze veel te veel op hun bordje krijgen, dan komt dat niet ten goede aan de werkcultuur. Te weinig (nuttig) werk, kan leiden tot verveling (bore-out), en te veel werk kan zorgen voor een burn-out, zodat uitval op de loer ligt. Iedere werknemer moet daarom de juiste verantwoordelijkheden krijgen en ertoe doen.

TIP: Een goede bezettingsgraad bepaal je met een Workforce Management Systeem, zodat je een bore-out of burn-out onder medewerkers kunt voorkomen.

2.      Creëer een veilige werkomgeving

Veiligheid behoort tot de basisbehoeften, en ook op de werkvloer is dat belangrijk. Op het gebied van werkcultuur kun je dat erg breed trekken. Zo is het onprettig als medewerkers het gevoel hebben dat ze een tirade krijgen als ze per ongeluk een fout maken, of vijf minuten te laat zijn om privéredenen. Als werkgever is het voor het verbeteren van de werkcultuur belangrijk om begrip op te brengen voor iedereen als persoon. Daar krijg je op termijn veel meer voor terug dan wanneer je angst inboezemt. We zijn allemaal mensen!

3.      Bonding stimuleren en elkaar iets gunnen

Een werkcultuur waar iedereen voor zichzelf werkt en probeert een wit voetje te halen, is op termijn niet beter voor het bedrijf. Samenwerken is de boodschap. Om een werkcultuur van bonding en samenwerking te stimuleren is het van belang om samen doelen te stellen, en samen te werken voor het behalen van een resultaat. Het plannen van een personeelsuitje kan ervoor zorgen dat mensen zich meer verbonden voelen. En het samen vieren van successen draagt tevens bij aan een goede werkcultuur waarin men elkaar waardeert.

4.      Gezonde werkcultuur op mentaal en fysiek vlak nastreven

Een goede werkcultuur begint bij de basis, zelfrespect en respect voor anderen. Dat is op mentaal vlak uiterst belangrijk. Zo gaat iedereen vrolijk naar het werk. Geef medewerkers de ruimte om ook privéverhalen met elkaar te delen, bijvoorbeeld na het weekend, en laat ze gerust even kletsen bij het koffiezetapparaat. Ook op fysiek vlak is aandacht nodig. Goede bureaustoelen, goed werkende apparaten (computer, machine, et cetera), een fiets of sportabonnement van de zaak, allemaal zaken die bijdragen aan een gezonde werkcultuur.

5.      Zelfroosteren mogelijk maken: vrijheid is blijheid

De werkcultuur verbeteren kan bijvoorbeeld ook door medewerkers meer vrijheid te geven. Tegenwoordig zijn we druk, zowel met werk als privé. Veel mensen vinden het prettig om wat meer flexibiliteit te krijgen op het gebied van roosteren. Gun iemand dat ook, en maak gebruik van slimme software om alles op de juiste manier te documenteren. Zo heb je zelf ook minder zorgen aan je hoofd. En zijn je werknemers productiever op het moment dat ze er wel zijn, omdat ze weten dat jij als werkgever bereid bent met ze mee te denken.

Werkcultuur verbeteren?

Het Workforce Management Systeem van Dyflexis kan je hierbij helpen, met tools voor rapportages, (bezettingsgraad)voorspellingen en rooster software. Vraag een gratis demo aan en ontdek zelf het gemak van dit systeem!