Personeelsadministratie

Personeelsgegevens overal bereikbaar

De personeelsadministratie in Dyflexis zorgt ervoor dat de gegevens van het personeel op elk moment en vanaf ieder apparaat toegankelijk zijn. Door notificaties bij belangrijke wijzigingen blijft het digitale personeelsdossier altijd op orde.

Online personeelsadministratie

In Dyflexis beheert u uw volledige personeelsadministratie overzichtelijk op één plek. In het online personeelssysteem kunt u alle belangrijke personeelsgegevens veilig bewaren. Denk aan:

  • NAW-gegevens
  • Contracten (incl. contractsoort en -duur)
  • Beloningen en vergoedingen
  • Vakantie-uren en verlof
  • Aanwezigheidsregistratie
  • Plus- en minuren

U kunt het personeelssysteem overal en vanaf elk apparaat benaderen.

Zo heeft u de personeelsadministratie altijd snel bij de hand.

Personeelssysteem met automatische herinneringen

Dyflexis maakt het u als HR-professional makkelijk. Als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de personeelsadministratie bent u daarvan direct op de hoogte. In uw dashboard ontvangt u een melding als er bijvoorbeeld een contract, ID-kaart of paspoort verloopt. Zo is de personeelsadministratie altijd op orde.

Altijd inzicht in de laatste verlofsaldi

In Dyflexis kunnen medewerkers simpel verlof aanvragen, bijvoorbeeld via de app. Als manager krijgt u te zien wanneer een medewerker verlof heeft aangevraagd en welke acties u kunt ondernemen. Keurt u de verlofaanvraag goed? Dan wordt het verlofsaldo automatisch bijgewerkt en kunt u geplande uren in de verlofperiode automatisch omzetten in open diensten. Alle verlofaanvragen vindt u terug in een handig overzicht. Zo is de verlofregistratie altijd duidelijk en up-to-date.

Koppeling met loonadministratie software

U kunt het personeelssysteem van Dyflexis koppelen aan verschillende softwarepakketten voor het verwerken van de loonadministratie. Hierdoor worden gegevens feilloos uitgewisseld, zonder dat het u dubbel werk oplevert.

Houd de gewerkte uren automatisch bij

Het personeelssysteem van Dyflexis maakt de urenregistratie van uw personeel makkelijk. Gewerkte uren worden automatisch geregistreerd op basis van uw personeelsplanning en/of kloksysteem. Ook tijd-voor-tijd-uren, overuren, ziekte-uren en verlofuren kunnen eenvoudig worden bijgehouden.

Veelgestelde vragen

Personeelsbeheer omvat alles wat u doet met betrekking tot uw personeel. Waaronder:
- het aannemen en afstoten van personeel
- het beoordelen en opleiden van personeel
- het vaststellen en uitvoeren van een verzuimbeleid
- de personeelsadministratie

In uw personeelsadministratie staan zaken als persoonlijke gegevens, contracten, arbeidsvoorwaarden en informatie over het functioneren. Deze gegevens gebruikt u bijvoorbeeld om beslissingen over een medewerker te onderbouwen of om te waarborgen dat u aan wettelijke verplichtingen voldoet. Ook de verlofregistratie en verzuimregistratie vallen onder de personeelsadministratie.

In een digitaal HR-dossier staan alle actuele gegevens over een medewerker die u nodig heeft om de arbeidsovereenkomst goed uit te kunnen voeren. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de privacy van uw medewerker. Medische en strafrechterlijke gegevens mag u daarom (bijna) nooit opnemen in een HR-dossier.