WAB Special: Toepassing van de nieuwe wetgeving in Dyflexis

Wat wordt er van u verwacht nu de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bijna in werking treedt? Regels rondom arbeidsovereenkomsten en ontslag veranderen. U leest in deze special hoe Dyflexis u op de nieuwe wet voorbereid.

Doel van de WAB
De WAB stimuleert het aannemen van vast personeel en moet de kloof tussen flexwerkers en vaste contracten verkleinen. Oproepkrachten krijgen daarom meer zekerheid. Tegelijkertijd wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract te bieden.

Definitie oproepkrachten in de WAB 
Een oproepkracht is iemand die wordt opgeroepen voor werk. Dit is een afspraak tussen de medewerker en werkgever. Een werkgever kan een oproep doen voor een paar uur of voor hele dagen. Een oproepkracht heeft dus geen vast maandloon. Hieronder vallen zowel een oproepcontract, nulurencontract als een min-max contract.

 

Dyflexis en de WAB

Hieronder leest u over de verschillende maatregelen uit de WAB en de bijpassende tools die Dyflexis biedt om hiermee om te gaan.

WW-premie: hoge premie oproep contract, lage premie vast contract

WAB 2020 
Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor personeel met een vast contract dan voor medewerkers met een oproep contract. De sectorpremie vervalt vanaf dan.

Als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd is, dan zal met terugwerkende kracht, alsnog de hoge WW-premie van toepassing.

Dyflexis 
Het is belangrijk dat de planner al rekening houdt met de contracturen van de medewerkers. In Dyflexis kunt u in het medewerkersgedeelte van het inroosterscherm op weekbasis zien of een medewerker aan zijn contracturen komt. Dit wordt u in het rood getoond indien dit niet het geval is. Op deze manier kan, al bij het maken van de planning, de balans over het gehele jaar in de gaten gehouden worden.

Gebruik hiervoor het ‘Uitgebreid plannen’ en de kleuren in het medewerkers rooster.

U kunt daarnaast de verwachte verhoging verwerken in de werkgeversopslag percentage, welke ook per contractsoort kan worden ingesteld. Zo heeft u een goede indicatie van de verwachte en gerealiseerde personeelskosten. Wanneer u wilt dat dit per contractsoort wordt ingesteld, dient u contact op te nemen met support.

 

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden

WAB 2020
Vanaf 1 januari heeft een oproepkracht die langer in dienst is dan 12 maanden recht op een aanbod. Dit aanbod is gebaseerd op hetzelfde aantal uur als waarop hij gemiddeld als oproepkracht heeft gewerkt.

Dyflexis 
Het is mogelijk om in Dyflexis gebruik te maken van alle soorten vaste- en variabele contractsoorten, ook min-max. In het medewerkersbeheer ontvangt u 10 weken voor het verlopen van een contract een reminder. Zo kunt u ruim op tijd een keuze maken voor een passend aanbod. Via de rapportage heeft u inzicht in de totale gewerkte uren in een geheel jaar.

Op het moment dat u een vast contract geeft aan een medewerker, zal er automatisch vanaf die datum gerekend worden met de ingestelde verlof- en urenberekeningen voor vaste contracten.

 

Payrollwerknemer: gelijke arbeidsvoorwaarden

WAB 2020
Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

Dyflexis
In Dyflexis kunnen alle toeslagberekeningen ook voor payrollmedewerkers berekend worden.

 

Oproepkrachten: minimale oproeptermijn

WAB 2020
Vanaf 2020 moeten werkgevers hun oproepkrachten minimaal 4 dagen van te voren oproepen, anders is een medewerker niet verplicht om te komen werken. Een werkgever moet de oproep schriftelijk of elektronisch doen. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt of wijzigt, heeft de oproepkracht recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen.

Per cao mag een uitzondering gemaakt worden op de 4 dagen oproeptermijn. Zo hebben de KHN, CNV Vakmensen en FNV Horeca al een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe horeca-cao. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2020 in en heeft een looptijd van een jaar. In het resultaat zijn de mogelijkheden van de WAB opgenomen zodat via de cao de wet beter toepasbaar wordt. Bijvoorbeeld bepalingen rond oproepovereenkomsten en seizoenscontracten.

Dyflexis
U kunt in Dyflexis werken met open diensten, waarop de medewerker zelf een voorkeur kan uitspreken. Deze voorkeur blijft opgeslagen en bewaard. Alle rooster mutaties blijven voor u bewaard en inzichtelijk via het mutatiescherm in het Inroosterscherm.

Voor de planner is het vanaf januari mogelijk dat er bij het aanmaken of muteren van een dienst binnen de ingestelde termijn een waarschuwing verschijnt dat de medewerker recht heeft op uitbetaling van deze dienst. Mocht u een dienst afzeggen, dan kunt u de dienst markeren met een opmerking zodat u in de urenregistratie weet dat er wel uren voor dienst geschreven moeten worden.