Vakantiekrachten aannemen? De meest voorkomende misverstanden over het nulurencontract op een rij.

Het stijgende kwik zorgt bij sommige bedrijven voor topdrukte. Best lastig als de helft van het personeelsbestand op weg is naar de camping. Veel bedrijven nemen daarom vakantiekrachten aan om de drukte op te kunnen vangen. Deze vakantiekrachten krijgen vaak een nulurencontract aangeboden. Maar over dit contractsoort bestaan veel misverstanden. Hier de meest voorkomende op een rijtje.

1. Je betaalt alleen loon voor daadwerkelijk gewerkte uren
Er zijn een aantal situaties waarin de vakantiekracht betaald moet worden voor uren waarin niet gewerkt is. Heeft de werknemer bijvoorbeeld maar 2 uur gewerkt? Dan zul je toch 3 werkuren moeten uitbetalen. Het is daarom slim om krachten met een nulurencontract altijd minstens 3 uur in te plannen. Ook bij ziekte moet een werknemer soms toch betaald worden. Dit is het geval wanneer de medewerker al ingepland staat.

Blijkt de zomerdrukte toch tegen te vallen? De eerste zes maanden na aanvang van het contract kan een vakantiekracht nog zonder gevolg afgebeld worden. Na deze termijn moet de medewerker toch worden betaald als er wordt afgebeld.

2. Werknemers hebben geen recht op een vast aantal uren
Veel werkgevers kiezen voor het nulurencontract omdat het flexibiliteit biedt. Dit kan echter tegenvallen. Na drie maanden is er vaak al geen sprake meer van een écht nulurencontract. Het gemiddelde aantal uren wat gewerkt is wordt vermoed de omvang van het arbeidscontract te zijn. Heeft een vakantiekracht bijvoorbeeld in de maanden juni, juli én augustus gemiddeld 60 uur gewerkt? Dan moet deze medewerker in september ook 60 uur uitbetaald krijgen.

Om te voorkomen dat vakantiekrachten ook doorbetaald moeten worden in de maanden dat ze niet werken, kunnen er andere afspraken worden gemaakt. Er kan contractueel worden vastgelegd dat de drie maanden termijn aangepast moet worden. De werknemer kan zich dan niet alleen op de maanden beroepen waarin degene veel uren heeft gewerkt, maar de maanden in het laagseizoen worden ook meegenomen. Ook kan in het contract een vast aantal uur per jaar vastgelegd worden, in plaats van per maand. De uren kunnen dan verdeeld worden over het gehele jaar.

3. Een nulurencontract eindigt wanneer de werknemer niet meer wordt opgeroepen.
Een nulurencontract eindigt pas officieel op de afgesproken dag. Als er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd heeft de werknemer recht op ontslagbescherming. Niet meer inroosteren is alleen een optie als de vakantiekracht niet langer dan 3 maanden werkzaam is. Maar ook dan geldt: het contract eindigt dan niet automatisch.