Een 4-stappenplan voor een strategische personeelsplanning

Bedrijven moeten continu in beweging blijven om hun concurrenten voor te zijn. Hierbij is het noodzakelijk dat bedrijven effectief en efficiënt te werk gaan. Met strategische personeels-
planning bereiden bedrijven zich voor op de toekomst door middel van het vormgeven van een strategie rondom de personeels
planning. Hierbij staat centraal dat de juiste werknemer op het juiste moment op de juiste plek is. Het doel van strategische personeelsplanning is daarom dat de vraag naar en het aanbod van personeel binnen het bedrijf gelijk is. Door het formuleren van een strategie rondom uw personeelsplanning kunnen beleidskeuzes makkelijker worden beredeneerd, wordt werving en selectie versoepeld en kunt u op personeelskosten besparen. Maar hoe bereikt u een strategische personeelsplanning? Wij nemen vier stappen met u door.

Stap 1. Breng trends en ontwikkelingen in beeld
Trends en ontwikkelingen zijn belangrijke bronnen die uw personeelsbehoefte beïnvloeden. Hoe gaan deze ontwikkelingen uw bedrijf beïnvloeden en wat heeft dit te betekenen voor de personeelsplanning? Groeiende concurrentie, flexibilisering en de behoefte om sneller van baan te veranderen zijn een greep uit externe trends waar bedrijven in 2017 mee kampten. Naast externe ontwikkelingen is het ook belangrijk te kijken naar ontwikkelingen binnen uw bedrijf, zoals een aangepaste strategie of bezuinigingen. Het is belangrijk om deze trends in kaart te brengen en hier rekening mee te houden. Met de personeelsplanning software van Dyflexis kunt u uw planning aanpassen aan de hand van deze trends. Bent u genoodzaakt te bezuinigen? Met Dyflexis kunt u een lager budget instellen en uw personeelsplanning hierop sturen.  

Stap 2. Breng de huidige personeelssamenstelling in kaart
Daarnaast is het belangrijk om uw huidige personeelssamenstelling in kaart te brengen. Wat heeft u op dit moment aan personeel op zowel kwantitatief als kwalitatief vlak? Welke kennis hebben uw werknemers en wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden binnen uw huidige personeelsbezetting? In het personeelsdossier van Dyflexis houdt u alle belangrijke gegevens zoals vaardigheden en contractduur bij. Door notificaties bij belangrijke wijzigingen blijft het personeelsdossier altijd op orde. Door deze gegevens inzichtelijk te hebben kunt u bepalen welke acties er op dit moment ondernomen moeten worden om nu en in de toekomst niet in de knel te komen met uw planning.

Stap 3. Identificeer de scenario’s
Vervolgens kunt u aan de hand van de interne en externe analyse verschillende toekomstige scenario’s schetsen. Is uw organisatie op dit moment voorbereid op de gevolgen van deze scenario’s? Door de vraag naar en aanbod van werknemers in de verschillende scenario’s te vergelijken met de huidige situatie kunt u inschatten of er in de toekomst een tekort of overschot zou kunnen ontstaan. In het management dashboard van Dyflexis kunt u makkelijk forecasts instellen. Deze forecasts kunnen u helpen met het inschatten van de toekomstige situatie.

Stap 4. Formuleer een strategie
Uiteindelijk kunt u overgaan tot het ontwikkelen van een strategie om een optimale inzet van uw personeel te realiseren. Zo kunt u zich bijvoorbeeld gaan richten op het trainen van huidige werknemers om deze vaker in te kunnen zetten, of juist nieuw personeel aan te nemen. Het concretiseren van een strategische personeelsplanning resulteert zo in een bedrijf met een personeelsbestand dat flexibel genoeg is om in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen.

De personeelsplanning software van Dyflexis is een handige tool om het proces naar een strategische personeelsplanning te ondersteunen. Benieuwd naar welke mogelijkheden het systeem biedt? Op onze website vindt u een overzicht van alle oplossingen. Heeft u nog vragen over ons systeem? In onze kennisbank vindt u veel handleidingen. Uiteraard staat onze support afdeling ook altijd voor u klaar.