Hoe maak je een strategische personeelsplanning?

Hoe zorg jij ervoor dat je medewerkers met de juiste vaardigheden, op het juiste moment, de juiste dienst laat draaien? Een strategische personeelsplanning helpt je hierbij! Een goede planning zorgt ervoor dat jouw organisatie sneller en efficiënter haar doelen bereikt en je het beste uit je workforce haalt. In dit blog lees je hoe je een strategie ontwikkelt en hoe je deze doorvoert in je personeelsplanning.  

Wat is een strategische personeelsplanning? 

Een strategische personeelsplanning is een planning waarbij je als bedrijf rekening houdt met de doelen die je voor ogen hebt. Je brengt de dagelijkse gang van zaken en je lange termijn plannen bij elkaar. Hierbij kijk je naar je toekomstige personeelsbehoefte, het bepalen van welke vaardigheden en ervaring je op de werkvloer nodig hebt, het vaststellen van plannen om deze behoeften te vervullen, en het monitoren van de uitvoering van deze plannen. 

Een effectieve strategische personeelsplanning zorgt ervoor dat je organisatie op tijd vakmensen in dienst heeft om haar doelen te bereiken. Je wilt natuurlijk medewerkers met de juiste vaardigheden binnenhalen en behouden. Hiervoor vergelijk je je huidige medewerkersbestand met je gewenste medewerkersbestand. 

Daarnaast helpt het je ook om bedrijfsontwikkelingen, veranderingen in de arbeidsmarkt en wettelijke vereisten in kaart te brengen.

 

Ontwikkel een strategie 

In een eerder blog leggen we uit wat de vijf stappen binnen Workforce Management zijn. Eén van die stappen is Forecasting. Hierin kijk je naar het werkaanbod op de lange, middellange en korte termijn. 

Bij het maken van een strategische personeelsplanning hou je naast de verwachte werkdruk ook rekening met jouw organisatiedoelen. Wat deze doelen zijn, weet je door de volgende vragen te beantwoorden:  

  • Hoe ontwikkelen je organisatie, het werk en de branche waarin je zit?  
  • Wat wil je bereiken op zowel korte als op lange termijn? 
  • Hoeveel manuren heb je nodig om deze doelen te halen? 
  • Welke competenties hebben medewerkers hiervoor nodig? 
  • Wat is het verschil tussen je huidige personeelsbestand en je gewenste personeelsbestand? Dit is je personeelsbehoefte.  

Als je deze vragen beantwoordt, heb je een duidelijk beeld van de personeelsbehoefte van jouw organisatie. Maar het draait natuurlijk niet alleen maar om wat jouw organisatie wilt. Ook de doelen en behoeften van jouw medewerkers zijn belangrijk. Zorg er dus voor dat je als werkgever voldoende opleidingen en doorgroeimogelijkheden aanbiedt. Dit neem je mee in je strategie.  

Aan de slag met je strategie 

Nu is het tijd voor het echte werk. Om je personeelsbehoefte te vervullen, zorg je voor een goede verhouding tussen het behouden, het doorstromen en het instromen van medewerkers. Hiervoor bied je ze ontwikkelingsmogelijkheden aan en werf je nieuwe personeelsleden. Zij hebben de juiste vaardigheden die meegroeien met de toekomstplannen van jouw organisatie.  

Heb je de juiste talenten in je organisatie? Dan maak je een passend personeelsrooster en verwerk je de benodigde capaciteit tot een goede en gezonde planning. 

 

De resultaten van een strategische personeelsplanning  

Een goede strategische personeelsplanning maken kost nogal wat voorbereiding en dus tijd en moeite. Maar het is de investering meer dan waard. Zodra je de gekozen strategie doorvoert, merk je direct resultaat:  

1. Je bent toekomstbestendig

Aangezien je in kaart hebt gebracht wat je doelen zijn op lange termijn, maak je bewustere keuzes en neem je hier de juiste mensen voor aan. Nu weet je wat je kunt verwachten en heb je alle vaardigheden in huis om je organisatiedoelen te bereiken. 
Ook helpt een strategie om je bedrijf toekomstige behoeften en uitdagingen aan te pakken, bijvoorbeeld door te investeren in bepaalde technieken en om in te spelen op ontwikkelingen in jouw branche.

2. Je maakt minder kosten

Als de ervaringen en behoeften van medewerkers aansluiten op het werkrooster dat je maakt, werken ze efficiënter. Hierdoor stijgt niet alleen je productie, maar nemen ook je kosten af.

3. Je medewerkers zijn gelukkiger

Door een goede personeelsplanning en doorgroeimogelijkheden draag je bij aan een betere werk-privé balans en bied je perspectief en meer uitdagingen voor medewerkers. Hierdoor voelen medewerkers zich waardevoller en meer betrokken bij je bedrijf en blijven ze langer in dienst. 
Daarnaast laat je zien dat je een aantrekkelijke werkgever bent. Dit draagt bij aan een snellere en gemakkelijkere werving en selectie van nieuwe medewerkers. 

Lees hier hoe een strategische planning bijdraagt aan goede Workforce Management!