Mag iedereen werken op zondag? Alles over werken op zondag en zondagtoeslag

Steeds meer bedrijven zijn 24/7 actief, voor klanten is dit natuurlijk ideaal. Voor werkgevers betekent dit echter ook dat hun personeel iedere dag van de week klaar moet staan, ook op zondag. Dit brengt niet alleen uitdagingen met zich mee op het gebied van personeelsplanning, ook moet er worden gelet op de regels rondom werken op zondag. Maar waar moet u nu precies op letten?

Moet er op zondag gewerkt worden?

Als ondernemer in de retail, recreatie en horeca sector ontkomt u er bijna niet aan om personeel op zondag in te zetten. Het is dan ook gek dat de arbeidstijdenwet als uitgangspunt heeft dat werknemers in principe niet op zondag hoeven te werken. Mocht u tegen problemen aanlopen met uw bezetting, dan is het lastig om medewerkers te verplichten om te werken op zondag. Dit kan alleen als u hier van tevoren afspraken over heeft gemaakt. Soms zijn deze afspraken ook vastgelegd in de CAO. Als dat niet het geval is kunt u er ook voor kiezen om met al uw werknemers collectieve afspraken te maken.

Afspraken of niet, werknemers hebben hoe dan ook recht op 13 vrije zondagen per jaar. In de CAO kan een lager aantal afgesproken zijn, maar om deze geldend te maken moet de werknemer hier wel akkoord mee gaan.

Jongeren & zondag

Om ervoor te zorgen dat ze genoeg tijd hebben voor huiswerk en sport mogen 13 en 14 jarigen niet werken op zondag. Voor 15 jarigen geldt dat zij toestemming nodig hebben van hun ouders en dat zij per zestien zondagen, er vijf vrij moeten zijn. Als ze op zondag werken moeten zij bovendien vrij zijn op zaterdag.

Zondagtoeslag

Of u zondagtoeslag moet uitbetalen is afhankelijk van uw CAO. Heeft u bijvoorbeeld een kledingwinkel? Dan betaalt u een zondagtoeslag van 50%. In sommige CAO’s is de zondagtoeslag helemaal afgeschaft.

Administratie

De verschillende regels omtrent zondagtoeslag kunnen nogal verwarrend zijn. Dyflexis helpt u met de administratie en herkent zondagen en de daarbij horende toeslag. Zo weet u zeker dat u nooit teveel, of te weinig, uitbetaalt.