Dyflexis is opnieuw geslaagd voor de 9001 en 27001 ISO certificaten!

Met gepaste trots delen wij u mee dat Dyflexis per 15 juli 2020 ISO gecertificeerd is en blijft! Om het ISO certificaat 9001 en 27001 te behouden, zijn wij getoetst door de onafhankelijke instantie DEKRA.

De kwaliteit van onze interne structuren, processen en de mate van efficiëntie voldoen in volledigheid aan de erkende internationale ISO-norm. Met het behoud van deze certificaten kunnen wij openlijk de kwaliteit en veiligheid van ons product waarborgen.

ISO 9001 certificering

De ISO 9001 certificering manifesteert zich op diverse gebieden. Het verhogen van productie, klanttevredenheid en de kwaliteit van producten en diensten zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Anders dan in 2015 is er op een aantal fronten verschillend getoetst. Zo is risicomanagement en procesbeheersing in de nieuwe ISO normen verankerd. Door dit voorschrift krijgt de directie een meer leidende rol waar meer van wordt gevraagd.

Met deze certificering weten wij middels een grondige SWOT- en stakeholdersanalyse risico’s, kansen en bedreigingen vooraf in kaart te brengen. Door maatregelen te blijven implementeren, weten wij onze organisatie scherp en veilig te houden. 

ISO 27001 certificering

De zogenoemde High Level Structure als kern van het plug-in model, zorgt voor goed op elkaar afgestemde en eenvoudig te integreren managementsysteemnormen. Met dit certificaat weten klanten dat Dyflexis zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat. Daarnaast is geconstateerd dat er de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn om gevoelige informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang of bewerkingen. Aan de hand van regel- en wetgeving is Dyflexis middels certificaat 27001 in staat om informatiebeveiligingsrisico’s te identificeren, te verkleinen en bij voorkeur te voorkomen.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de nieuwste ISO 9001 en 27001 ISO certificaten? Neem gerust contact met ons op. Wij leggen u graag uit wat beide certificaten inhouden en wat zij betekenen voor uw samenwerking met Dyflexis.