Vijf tips bij het inzetten van flexibele arbeidskrachten

Wanneer er meer werk is dan uw vaste werknemers aankunnen gaat het goed met uw bedrijf! Om ervoor te zorgen dat u in tijden van drukte de werkdruk aan kunt, kunt u bijvoorbeeld werken met flexibele arbeidskrachten. In meerdere opzichten kan dit een voordelige oplossing voor u zijn. Maar als er alleen maar voordelen voor de werkgever zouden zijn, zouden er natuurlijk geen vaste medewerkers meer zijn. Wilt u weten waar u rekening mee kunt houden, lees dan verder voor onze vijf tips!

Nul-uren

Wanneer u denkt een flexibele kracht even makkelijk voor een uurtje in te zetten dan heeft u het mis. Hoewel deze medewerkers een nul-urencontract hebben dient u toch minimaal drie uur uit te betalen bij een oproep. Zet u als werkgever een flexibele arbeidskracht in, kunt u er ook maar beter voor een paar uur gebruik van maken!

Doorbetalen bij ziekte

Niet alleen wanneer een flexibele oproepkracht werkt, maar ook als deze ziek is betaalt u als werkgever loon uit. De oproepkracht heeft recht op uitbetaling van de reeds geplande uren. Is de oproeper langer ziek, dan heeft deze ook recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen drie maanden. Bij een kostenberekening van een oproepkracht is het verstandig eventuele ziekte in het plaatje mee te nemen.

Oproepplicht

Heeft u geschikt werk waarvoor de oproepkrachten in aanmerking komen, dan bent u verplicht deze op te roepen. Heeft u meerdere oproepkrachten in dienst, bent u ook verplicht het beschikbare werk evenredig over deze oproepkrachten te verdelen. Bij het plannen van het werk kan het dus verstandig zijn bij te houden wanneer welke oproepkracht gewerkt heeft.

Gehoor geven aan de oproep

Tegenover de oproepplicht staat natuurlijk de verplichting van de werknemer tot gehoor geven aan de oproep om te komen werken. Echter wanneer de werknemer een goede reden heeft om geen gehoor te geven aan de oproep, dan hoeft deze niet te komen. Het kan dus verstandig zijn om met meerdere oproepers te werken.

Contract beëindigen

Hoewel in een nul-uren contract geen daadwerkelijke uren zijn vastgelegd, eindigt deze niet door de medewerker niet meer op te roepen. Het contract eindigt pas per de einddatum van het contract of wanneer dat gezamenlijk is overeengekomen. Een duidelijke schriftelijke vastlegging van de overeenkomst kan zowel voor u als voor de werknemer van belang zijn.