Alles over wettelijk, bovenwettelijk en bijzonder verlof

Vakantiedagen, verhuisdagen, zorgdagen. Er zijn nogal wat soorten verlof. Maar wat is nu precies wat? En hoe zit het met de regels rondom de verschillende soorten verlof?

Soorten verlof
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijk, bovenwettelijk en bijzonder of buitengewoon verlof.

Wettelijk verlof is de geregeld in de wet Arbeid en Zorg (WAZO). Het gaat hierbij om:

  • vakantiedagen
  • zwangerschaps- en bevallingsverlof
  • kraam verlof
  • ouderschapsverlof
  • adoptieverlof of pleegzorgverlof
  • zorgverlof
  • calamiteitenverlof

Wat er ook is afgesproken: de werknemer blijft recht houden op dit wettelijk verlof. Alle andere soorten verlof vallen in principe onder het bovenwettelijk verlof. Toch worden onder de term ‘bovenwettelijk’ verlof alleen de bovenwettelijke vakantiedagen geschaard. Dit zijn extra vakantiedagen die u, of de CAO, toekent aan werknemers. Overige vrije dagen vallen onder bijzonder of buitengewoon verlof.

Bijzonder of buitengewoon verlof
Werknemers kunnen ook verlof krijgen voor gebeurtenissen die niet in de WAZO zijn geregeld. Dit heet buitengewoon of bijzonder verlof. De verlofregelingen voor bijzonder verlof moeten zijn opgenomen in de CAO. Zo staat in de meeste CAO’s wel dat er bij een verhuizing, huwelijk of overlijden verlof verleend moet worden. Als u niet onder een CAO valt, dan moeten deze regelingen worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Als dit niet het geval is bent u dus niet verplicht om bijzonder verlof te verlenen.

Onbetaald verlof
Naast bijzonder of buitengewoon verlof is er ook nog het onbetaalde verlof. Hierover wordt vaak niets vastgelegd in CAO’s. Als een medewerker onbetaald verlof vraagt, dan kunt u hier zelf afspraken over maken. U bent dan natuurlijk ook niet verplicht om het onbetaalde verlof goed te keuren. Tijdens onbetaald verlof bouwt uw medewerker geen vakantiedagen op.

Conclusie
Of u bijzonder verlof toe moet kennen hangt dus af van de afspraken in de CAO, of de arbeidsovereenkomst. Aan het wettelijk verlof bent u echter altijd gebonden. Wilt u dat verlof gemakkelijk en overzichtelijk geregistreerd wordt? Klik hier voor meer informatie.