Over Crowe Foederer

Wij zijn uw HR businesspartner. Een partner die een volwaardig HR advies en supportteam rondom uw organisatie vormt op nagenoeg alle aspecten van HR. Een partner die werkt met slimme technologie en werkt vanuit een proactieve en toekomstgerichte aanpak. Zo werken we dagelijks met u samen. Aan uw inhoudelijke, operationele, tactische én strategische HR vraagstukken. Als er beweging is, bewegen wij mee.

Website Crowe Foederer

“Hier komt een quote te staan.”

Naam – Functie

Dyflexis + Crowe Foederer =

Advisory

Crowe Foederer en Dyflexis kunnen u adviseren in de meest complexe HR-vraagstukken. Crowe Foederer is specialist op het snijvlak van HR, Legal en Tax en en adviseert u op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, loonheffingen, pensioen, employee benefits, talentmanagement en duurzame inzetbaarheid. In de software van Dyflexis kunt u dit omzetten in acties.

Technology

Onze HR Technology oplossingen voorzien in de grote behoefte in de markt aan het professionaliseren, digitalisering en automatiseren van de kernprocessen van HR. Ons Technology team ondersteunt en adviseert bij het ontwerpen van slimme workflows, bij het implementeren van de juiste HR-software, koppelen met andere kernsystemen, en bij het borgen van een slimmere manier van werken.

Support

Crowe Foederer en Dyflexis ontzorgen u samen op het gebied van loonadministratie, de HR-administratie en/of het beheer van employee benefits. U kunt gebruik maken van het Crowe Foederer's HR-supportteam als interim of extern HR-team dat tijdelijk of structureel wordt ingezet in de rol van uw HR-adviseur.

Global HR

Crowe Foederer's Global HR-diensten adviseren en ontzorgen internationale klanten op het gebied van Tech, Advisory en Support. We adviseren over fiscale en juridische vraagstukken rondom grensoverschrijdend werken, zoals arbeidsvoorwaarden, loonheffingen , sociale zekerheid en pensioen.

Dyflexis koppelt met Crowe Foederer's salarissoftware

Met Dyflexis en de koppeling met uw salarissoftware is de personeelsplanning, urenregistratie en salarisverwerking geïntegreerd in één systeem. Aan het einde van de loonperiode stuurt u eenvoudig vanuit Dyflexis de gewerkte uren door naar uw salarisadministratie. Alles wordt gesynchroniseerd, dit zijn bijvoorbeeld ook toeslaguren en ziekte uren. Vervolgens worden op basis van deze data in uw salarisadministratie loonstroken aangemaakt en verloont.

Koppelingen

Waarom Dyflexis?

Overzichtelijke personeelsplanning

Met Dyflexis plant u gemakkelijk uw medewerkers op basis van onder meer beschikbaarheid, budgetten, overuren. Schiet externe informatie, zoals aantal orders, operators, klanten en/of patiënten in en anticipeer. Labels tonen u direct wie waartoe gecertificeerd en wanneer fulltimers ingepland zijn, worden open diensten eenvoudig ingevuld door oproepkrachten of parttimers in te zetten. Medewerkers kunnen ook zelf reageren op open diensten en u zo ontlasten. Wanneer er iets gewijzigd wordt, zijn alle aanpassingen direct inzichtelijk via de app.

Razendsnelle urenregistratie

De geplande uren zijn in één oogopslag naast de geklokte tijden en gewerkte uren te zien. U ziet direct wanneer er meer of minder gewerkt is dan de planning. Naast ziekte en verlof wordt hier ook rekening gehouden met onder andere tvt, atv en overuren. Beheerders krijgt tevens een melding wanneer zij bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet overtreden. Op basis van het urenoverzicht worden feestdagen-, avond/nacht-, overwerk- of onregelmatigheidstoeslag automatisch berekend. Via het dashboard ziet u direct hoe uw omzet zich tegen de personeelskosten afzet.

Future-proof kloksysteem

Met ons kloksysteem, de Rex-O-Matic NOA, klokken medewerkers gemakkelijk in en uit via een persoonlijke kaart zoals de OV-chipkaart of bankpas. Wel persoonlijk, niet privacygevoelig. Het kloksysteem en Dyflexis zijn volledig geïntegreerd. Hierdoor kunnen de urenregistratie en personeels-planning gemakkelijk vergeleken worden. Dyflexis toont namelijk wanneer medewerkers korter of langer hebben gewerkt dan gepland. Het kloksysteem kan ook begin- en eindtijden automatisch afronden op basis van de planning.

Snel aan de slag?

Vul onderstaand formulier in en ontvang onze online demo.