Unit4 Bedrijfssoftware koppelt met Dyflexis personeelsplanning

De koppeling tussen Unit4 HR & Salaris Gemak en Dyflexis en UNIT4 is gemaakt voor het uitwisselen van twee soorten data: Persoonsgegevens en periodieke mutaties (uren en dagen). Binnen HR & Salaris Gemak worden de persoonlijke gegevens van de medewerkers geregistreerd zoals persoonlijke gegevens, het type contract, salaris etc. Deze gegevens worden in real-time doorgevoerd in Dyflexis. Voor de salarisverwerking worden de uren automatisch aangeboden aan HR & Salaris Gemak zodat de medewerker het juiste salaris ontvangt op basis van de gewerkte uren.

Voordelen van de koppeling

Hogere medewerkerstevredenheid

Door het salaris juist en tijdig uit te betalen zal de medewerkerstevredenheid omhoog gaan.

Nooit een dubbele invoer

U hoeft zich geen zorgen meer te maken om een dubbele invoer van gegevens of bang te zijn dat u een fout begaat.

Soepel verloop

De planning zal soepeler verlopen wanneer er wordt gepland met actuele gegevens van de medewerkers. Het opnieuw plannen in verband niet actuele data zal tot een minimum worden beperk

Eén gestroomlijnd proces

Door de geautomatiseerde uitwisseling van de data heeft u niet meer te maken met het dubbel invoeren van gegevens. Hierdoor zal het aantal fouten in de administratie afnemen waardoor ook de kwaliteit van de aanlevering richting de Belastingdienst ook omhoog gaat.

Over Unit4 Bedrijfssoftware

Unit4 Bedrijfssoftware is leverancier van verrassend slimme oplossingen voor de accountant en de ondernemer. We bouwen de brug tussen de wereld van ambitieus ondernemerschap en de wereld van ambitieus accountancy. Twee werelden die niet vanzelfsprekend synchroon lopen. Een ondernemer kijkt immers met name vooruit en een accountant kijkt voornamelijk terug.

Onze missie is de wereld van financieel-administratieve verplichtingen en verantwoordelijkheden samen te laten vloeien met die van ambitieus en succesvol ondernemerschap, zodat beiden kunnen accelereren. Ons handelsmerk is dat de accountant en  ondernemer beter ‘samen door één deur gaan’ en tot verrassend goede resultaten komen. Dit noemen wij ‘Controlled Ondernemerschap’.

Website Unit4 bedrijfssoftware

Dyflexis in het kort

Personeelsplanning

Plan gemakkelijk in op basis van onder meer beschikbaarheid, budgetten, overuren en houdt direct overzicht. Schiet externe informatie, zoals aantal orders, operators, klanten en/of patiënten in en anticipeer. Labels tonen u direct wie waartoe gecertificeerd en wanneer fulltimers ingepland zijn, worden open diensten eenvoudig ingevuld door oproepkrachten of parttimers in te zetten. Medewerkers kunnen ook zelf reageren op open diensten en u zo ontlasten. Wanneer er iets gewijzigd wordt, zijn alle aanpassingen direct inzichtelijk via de app.

Urenregistratie

De geplande uren zijn in één oogopslag naast de geklokte tijden en gewerkte uren te zien. Men ziet direct wanneer er meer of minder gewerkt is dan de planning. Naast ziekte en verlof wordt er hier ook rekening gehouden met onder andere tvt, atv en overuren. Beheerders krijgt tevens een melding wanneer zij bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet overtreden. Op basis van het urenoverzicht worden feestdagen-, avond/nacht-, overwerk- of onregelmatigheidstoeslag automatisch berekend.

Kloksysteem

Met ons kloksysteem, de Rex-O-Matic NOA, klokken medewerkers gemakkelijk in en uit via hun persoonlijke kaart zoals een OV-chipkaart of bankpas. Wel persoonlijk, niet privacygevoelig. Het kloksysteem en Dyflexis zijn volledig geïntegreerd. Hierdoor kunnen de urenregistratie en personeels-planning gemakkelijk vergeleken worden. Dyflexis toont namelijk wanneer medewerkers korter of langer hebben gewerkt dan gepland. Het kloksysteem kan ook begin- en eindtijden automatisch afronden op basis van de planning.

Snel met deze koppeling aan de slag?

Vul het onderstaande formulier in.


* Verplicht in te vullen