Loket.nl koppelt met Dyflexis personeelsplanning

De koppeling tussen Dyflexis en Loket.nl zorgt voor een foutloze gegevensoverdracht van geregistreerde uren, alsmede stamgegevens. Het dubbel invoeren van gegevens en de kans op fouten is hiermee verleden tijd. Geregistreerde uren worden maandelijks of wekelijks vergrendeld in Dyflexis. Zodra dit gebeurd is, worden de nieuwe saldi van alle medewerkers direct berekend. Aan het einde van de verloonperiode kunt u met één druk op de knop de gegevens naar Loket.nl versturen om de uren te verlonen.

Voordelen van de koppeling

U voorkomt dubbele invoer

Voorkomt dubbele invoer van gegevens en voorkom fouten.

U verwerkt gewerkte uren automatisch

De urenregistratie wordt automatisch vanuit Dyflexis verwerkt en doorgestuurd.

U werkt vanuit één plek

De gegevens van werknemers hoeven slechts op één plaats ingevoerd te worden. Door de koppeling worden deze gegevens automatisch verwerkt in Dyflexis.

U houdt tijd over

Door de tijd die u bespaart op de loonadministratie kunt u weer volop aandacht besteden aan zaken die er voor u als ondernemer echt toedoen.

Over Loket.nl

Met Loket.nl heeft u uw complete HR- en salarisadministratie in één gebruiksvriendelijke applicatie. De salarisverwerking heeft u in een handomdraai geregeld en u kunt gebruikmaken van slimme HR-mogelijkheden, zoals digitale personeelsdossiers en een complete verlofregistratie. Door alle sleutelgebruikers, inclusief uw medewerkers, te betrekken, zorgt Loket.nl ervoor dat u met een minimale inspanning een optimale HR-dienstverlening kunt realiseren.

Website Loket.nl

De HR- en salarisadministratie een tijdrovend proces? Dat is verleden tijd!

Al sinds 1888 ben je voor sieraden, diamanten en horloges bij Schaap en Citroen Juweliers aan het juiste adres. De snelle groei die ze sinds de overname van 2009 doormaken en het hebben van meerdere vestigingen, brengen de nodige uitdagingen met zich mee. “We hebben een daadkrachtig systeem nodig om uren te registreren en te accorderen en de HR- en salarisadministratie eenvoudig en efficiënt uit te voeren”, vertelt Ellen van den Heuvel, HR Manager bij Schaap en Citroen.

Lees meer

Dyflexis in het kort

Personeelsplanning

Plan gemakkelijk in op basis van onder meer beschikbaarheid, budgetten, overuren en houdt direct overzicht. Schiet externe informatie, zoals aantal orders, operators, klanten en/of patiënten in en anticipeer. Labels tonen u direct wie waartoe gecertificeerd en wanneer fulltimers ingepland zijn, worden open diensten eenvoudig ingevuld door oproepkrachten of parttimers in te zetten. Medewerkers kunnen ook zelf reageren op open diensten en u zo ontlasten. Wanneer er iets gewijzigd wordt, zijn alle aanpassingen direct inzichtelijk via de app.

Urenregistratie

De geplande uren zijn in één oogopslag naast de geklokte tijden en gewerkte uren te zien. Men ziet direct wanneer er meer of minder gewerkt is dan de planning. Naast ziekte en verlof wordt er hier ook rekening gehouden met onder andere tvt, atv en overuren. Beheerders krijgt tevens een melding wanneer zij bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet overtreden. Op basis van het urenoverzicht worden feestdagen-, avond/nacht-, overwerk- of onregelmatigheidstoeslag automatisch berekend.

Kloksysteem

Met ons kloksysteem, de Rex-O-Matic NOA, klokken medewerkers gemakkelijk in en uit via hun persoonlijke kaart zoals een OV-chipkaart of bankpas. Wel persoonlijk, niet privacygevoelig. Het kloksysteem en Dyflexis zijn volledig geïntegreerd. Hierdoor kunnen de urenregistratie en personeels-planning gemakkelijk vergeleken worden. Dyflexis toont namelijk wanneer medewerkers korter of langer hebben gewerkt dan gepland. Het kloksysteem kan ook begin- en eindtijden automatisch afronden op basis van de planning.

Snel met deze koppeling aan de slag?

Vul het onderstaande formulier in.


* Verplicht in te vullen