State of Workforce Management in 2022

Het einde van het jaar is in zicht en dat is altijd een mooi moment om vooruit te kijken. Waar moeten we in 2022 rekening mee houden op het gebied van workforce management? De coronacrisis heeft de digitalisering in een stroomversnelling gebracht en dat biedt mooie kansen. Wij zetten de belangrijkste ontwikkelingen voor u op een rij:

 

Automatisering en kunstmatige intelligentie

Er zijn de laatste jaren enorme ontwikkelingen op het gebied van automatisering en kunstmatige intelligentie. Ook op het gebied van personeelsplanning. Wij krijgen de laatste tijd regelmatig vragen over automatisch plannen. U kunt echter pas kunstmatige intelligentie toepassen als u voldoende data heeft om op te sturen. Die moet u dus eerst gaan verzamelen. Bijvoorbeeld vanuit uw personeelsplanningssysteem, reserveringssysteem of ERP-systeem. Hoeveel data u precies nodig heeft, is afhankelijk van de regelmatigheid van uw roosters. Bij een regelmatig rooster is data van minimaal 1 jaar nodig. Zijn de roosters onregelmatiger? Dan moet u meer data verzamelen. Ook is het belangrijk om goed na te denken over wat u het algoritme wilt, moet en kunt aanleren. Wij helpen u graag bij de voorbereidingen.

In de tussentijd kunt u met Dyflexis al heel wat processen automatiseren:

  • U kunt met standaardroosters werken, die u een keer aanmaakt en daarna met één klik uitrolt. U hoeft dan alleen de open diensten nog maar in te vullen. Bovendien ziet u direct wie er beschikbaar zijn én aan de juiste voorwaarden voldoen.
  • Het systeem houdt overuren, verlofuren en tijd-voor-tijd automatisch bij.
  • U registreert uren automatisch, door middel van een slim kloksysteem dat is gekoppeld aan uw urenregistratie. Aan het einde van de verloningsperiode stuurt u de benodigde gegevens met één klik naar uw salarispakket.
  • Tijdens het plannen berekent het systeem automatisch de personeelskosten. Zo kunt u op tijd bijsturen om binnen budget te blijven.

 

Forecasts forecasts forecasts

De digitalisering zorgt er ook voor dat we de toekomst steeds beter kunnen voorspellen. Software maakt het makkelijker om op basis van data voorspellingen te doen over de benodigde capaciteit. Zo neemt u onzekerheid weg en voorkomt u over- of onderbezetting. In Dyflexis kunt u historische gegevens terugkijken en zien hoe de omzet en bezetting er in vergelijkbare periodes eruitzag. Ook schiet u simpel data uit andere systemen in Dyflexis. Denk bijvoorbeeld aan het verwachte aantal orders, bezoekers, patiënten of couverts. Door data uit het verleden te combineren met data over de toekomst kunt u nauwkeurige forecasts maken.

Whitepaper: WELKE WET- EN REGELGEVING MOET HR KENNEN?

Aan welke wettelijke eisen moet uw werkrooster precies voldoen?
Download direct


Flexibele krachten for the win

In Nederland groeit het percentage flexwerkers al jaren erg hard. In 2020 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. In de periode 2003-2020 zijn er 625 duizend flexwerkers bijgekomen. Soms worden medewerkers hier ingeduwd, doordat werkgevers minder snel vaste contracten aanbieden. Maar steeds vaker kiezen mensen ook bewust voor meer flexibiliteit. Vooral jongere generaties hechten meer waarde aan nieuwe ervaringen en vinden de balans tussen werk en privé belangrijker. Dat maakt een flexibele baan aantrekkelijker.

Als werkgever krijgt u misschien ook meer te maken met flexibele krachten. Het voordeel is dat u zich hierdoor als organisatie makkelijk kunt aanpassen aan veranderende omstandigheden. Een nadeel is dat het vaak hogere personeelskosten met zich meebrengt. Die personeelskosten kunt u door middel van software als Dyflexis goed in de gaten houden. Door budgetten in te stellen, blijft u tijdens het inroosteren altijd binnen de perken. Ook de overuren van het personeel kunnen er gemakkelijk bijgehaald worden. Zo heeft u in 2022 altijd de meest optimale personeelsbezetting.

 

Medewerkers mee laten helpen plannen? Waarom niet!

De coronacrisis heeft ons laten zien hoe belangrijk een gezonde werkomgeving is. Ook in 2022 zal er aandacht uitgaan naar de betrokkenheid, gezondheid en tevredenheid van medewerkers. Een mooie manier om hieraan bij te dragen is zelfroosteren. Dit betekent dat medewerkers zelf een deel van de verantwoordelijkheid voor de planning dragen. U kunt dit zo ver doorvoeren als u zelf wilt. Laat uw medewerkers bijvoorbeeld zelf aangeven wanneer zij wel of niet kunnen werken. Ook kunt u medewerkers diensten van elkaar laten overnemen. Doordat medewerkers op die manier invloed hebben op hun rooster kunnen ze hun werk-privébalans beter in de gaten houden. Een betrokken medewerker betekent een tevreden medewerker.

 

Intuïtief en gebruiksvriendelijk

We vragen steeds meer gebruiksvriendelijkheid van de tools de we gebruiken. We zijn het inmiddels gewend om onze taken snel en efficiënt te kunnen uitvoeren. Daardoor accepteren gebruikers omslachtige en trage processen steeds minder. Ook op het gebied van workforce management zien we hierin grote ontwikkelingen. Een aantal voorbeelden:

Een app waarmee je net zoveel, al dan niet meer kan, als met de desktopversie wordt steeds belangrijker. Communiceren met het personeel gaat sneller en het geeft hen de mogelijkheid zich met de planning te bemoeien door onder meer beschikbaarheid direct door te geven. Zij zien in de app op elk moment het meest recente rooster terug en reageren op open diensten indien gewenst.

Goede forecasting is key, maar vooruit kúnnen kijken betekent niet altijd dat het iets oplevert. Om tijdig te anticiperen is het van belang te begrijpen waar de uitdagingen liggen. Steeds meer gebruikers van Dyflexis zien de voordelen van onze overzichtelijke rapportages in en weten hier een extra besparing mee te realiseren.

Een naadloze samenwerking tussen systemen is belangrijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. Sinds het ontstaan van Dyflexis is het soepel laten samenwerken van onze diensten cruciaal geweest. Daarom zorgt Dyflexis ook in 2022 voor een product dat de personeelsplanning, urenregistratie, een kloksysteem, toegangscontrole en salarispakket naadloos met elkaar laat samenwerken. Het resultaat? Eenvoud en overzicht dat tijd maakt voor uw grotere plannen!