Dyflexis bevordert medewerkerstevredenheid voor Fuel Services Nederland

Medewerkerstevredenheid, dat is voor Fuel Services Nederland het allerbelangrijkste. Als exploitant van 15 franchise BP tankstations met 155 medewerkers in dienst, werkt FSN volgens een harde franchiseformule. Het onderscheidend vermogen is terug te zien in de manier waarop FSN haar medewerkers bij de organisatie betrekt. Zo beslissen zij mee over belangrijke regels zoals de te handhaven regels en de optimalisatie van werkzaamheden.  

Het workforce management systeem van Dyflexis geeft ook gehoor aan medewerkersbetrokkenheid door hen de kans te geven zelf op open diensten te reageren, (on)beschikbaarheid en verlof door te geven en hun saldi te raadplegen.  En dat allemaal via de app. De communicatie tussen management en de medewerkers loopt met Dyflexis soepel waardoor discussies over gewerkte uren worden voorkomen.  

Wat betreft de tijdbesparing is FSN nu veel minder tijd kwijt aan het inroosteren door het gebruik van standaardroosters. Waar men voorheen uren bezig was met het maken van een rooster, kost dat nu nog geen uur en wordt deze gemakkelijk over meerdere weken uitgerold. Daar komt bij dat Dyflexis aangeeft wie overuren en bepaalde classificaties heeft. Zo heeft FSN altijd de meest optimale personeelsbezetting waarin ook met budget en forecasting rekening is gehouden. Daarnaast helpen rapportages bij het inzichtelijk maken van uren overschrijdingen, ziekte en verlof. Hierop inspelen maakt het voor FSN mogelijk veel dichter op de bal te zitten en te anticiperen waar nodig. 

Met Dyflexis heeft FSN één compleet systeem waar vanuit alles geregeld wordt. Een plek waar contracten gemakkelijk worden aangemaakt en in één oogopslag is te zien hoeveel contracten een medewerker heeft. Een systeem dat verlofaanvragen in één overzicht toont en het mogelijk maakt personeel gemakkelijk te detacheren. Een oplossing die luistert naar onze wensen en voor rust en overzicht zorgt bij zowel de manager als de medewerker 

Ontdek hoe u kunt besparen