Reactie op kamervragen SP

Door Jasper van Dijk en Mahir Alkaya zijn kamervragen gesteld over het gebruik van tijdregistratie-apparatuur op basis van vingerafdrukken. Hierbij wordt expliciet verwezen naar de door ons aangeboden Rex-O-Matic.

Allereerst willen we er op wijzen dat de Rex-O-Matic geen vingerafdrukken opslaat. Op basis van enkele kenmerken wordt een hash gecreëerd. Vanuit deze hash kan nooit een vingerafdruk gereproduceerd worden.

Daarnaast zijn al onze apparaten uitgerust met een kaartlezer. Hierdoor is het ook mogelijk om in te klokken met een pasje. Wij adviseren om de keuze voor het inklokken door middel van een vingerscan of een pasje neer te leggen bij de medewerker.