Coronavirus Update Dyflexis

Nu het coronavirus ook in Nederland steeds meer om zich heen grijpt, worden ook hier de nodige maatregelen genomen. Zo heeft het RIVM bepaald dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken. Het personeel van Dyflexis werkt in ieder geval t/m volgende week thuis. Onze Support afdeling is nog steeds bereikbaar. Demo afspraken en trainingen worden online gedaan en ingeplande afspraken proberen we via de telefoon te behandelen. Uiteraard is het niet voor alle bedrijven mogelijk om werknemers vanuit huis te laten werken, zo ook bij veel van onze klanten. Bij veel werkgevers heerst de vraag wat ze kunnen doen om de veiligheid van hun personeel te waarborgen, zonder dat dit ten nadele komt van de bedrijfsvoering. Voor de personeelsplanning van deze bedrijven hebben wij onderstaande 3 tips!

Tip 1. Werktijdverkorting

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten dat bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus een vergunning voor werktijdverkorting kunnen aanvragen bij het UWV. Om in aanmerking te komen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het is vooral belangrijk dat een bedrijf kan aantonen dat door het coronavirus minstens 20% van het personeel, gedurende minimaal 2 tot maximaal 24 weken, helemaal of naar verwachting niet kan werken. Het systeem van Dyflexis houdt rekening met bedrijven die werktijdverkorting hanteren. Indien u werktijdverkorting toepast en klant bent van Dyflexis, controleer dan bij onze Support afdeling hoe we de instellingen in Dyflexis hierop kunnen aanpassen.

Tip 2. Bepaal je minimale bezetting

Door het coronavirus hebben veel bedrijven te kampen met minder klandizie, waardoor er snel een risico ontstaat op overbezetting van personeel. Dit betekent hogere personeelskosten, wat uiteraard heel zonde is. Bedrijven doen er goed aan om een bepaling te maken van de minimale bezetting die nodig is om de bedrijfsvoering op peil te houden. Een efficiënte manier om dit te bewerkstelligen, is door tijdens het inroosteren rekening te houden met de omzet die u verwacht te maken op een dag. Zo kunnen gebruikers van Dyflexis met behulp van een forecast module een voorspelling maken van de omzet die ze op een dag zullen generen. Beheerders kunnen tijdens het inroosterproces deze gegevens naar voren halen en sturen op een optimale bezetting.

Tip 3. Laat medewerkers zelf uren registreren

Ook in deze tijden is het belangrijk dat de gewerkte uren van werknemers correct worden bijgehouden. Op basis van de geregistreerde uren worden immers dingen als het salaris en het opgebouwde verlofsaldo bepaald. Een systeem dat werknemers in staat stelt zelf hun uren te registeren, levert in dit soort situaties veel voordelen op. Zo kunnen beheerders in Dyflexis een functie inschakelen die werknemers de mogelijkheid verschaft zelf hun uren te registreren via een browser of de mobiele app. Bent u klant van Dyflexis, neem dan contact op met onze Support afdeling zodat we deze functie voor u kunnen inschakelen. Als beheerder kunt u de geregistreerde uren vervolgens terugzien in de Urenregistratie en met één druk op de knop accorderen.