Alles over wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Iedereen heeft natuurlijk recht op vakantiedagen. In sommige gevallen hebben werknemers ook recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Dit is afhankelijk van de CAO of de arbeidsovereenkomst die u heeft afgesloten. Het onderscheid tussen bovenwettelijke en wettelijke vakantiedagen is van belang voor de vervaltermijn én voor de uitbetaling.

Wettelijke vakantiedagen


Wettelijke vakantiedagen vervallen na anderhalf jaar en moeten dus binnen zes maanden na het opbouwjaar worden opgenomen. Wettelijke vakantiedagen die in 2017 zijn opgebouwd moeten dus voor juli 2018 worden opgenomen. Het kan natuurlijk voorkomen dat vakantiedagen door ziekteverlof niet kunnen worden opgenomen. In dat geval zijn de dagen vijf jaar geldig.

Bovenwettelijke vakantiedagen


Bovenwettelijke vakantiedagen blijven sowieso vijf jaar geldig. Ook leeftijds- of seniorendagen vallen onder deze bovenwettelijke vakantiedagen. In tegenstelling tot de wettelijke vakantiedagen mogen de bovenwettelijke wel uitbetaald worden. Hier moeten echter wel goede afspraken worden gemaakt. Medewerkers moeten akkoord gaan met uitbetaling. Andersom geldt ook dat u niet verplicht kan worden om bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen als hierover niets is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Uitdiensttreding


De situatie verandert wanneer de werknemer uit dienst treedt. In dat geval moeten zowel de bovenwettelijke als wettelijke vakantiedagen worden uitbetaald. Dit geldt ook als er sprake is van ontslag op staande voet.

Vakantie weigeren

Of er nu sprake is van bovenwettelijke- of wettelijke vakantiedagen: u mag een vakantieaanvraag niet zomaar weigeren. Dit mag alleen als u dit binnen twee weken doet, en er sprake is van gewichtige redenen of zwaarwegend bedrijfsbelang. Als u niet tijdig reageert op een vakantieaanvraag, dan komt deze automatisch vast te staan.

Conclusie


Wettelijke vakantiedagen zijn, behoudens uitzonderingen, anderhalf jaar geldig. Als de werknemer volgens de CAO of arbeidsovereenkomst recht heeft op extra vakantiedagen dan blijven deze vijf jaar geldig. Wettelijke vakantiedagen kunnen alleen bij uitdiensttreding worden uitbetaald. Bij het beoordelen van vakantieaanvragen is het ook opletten geblazen. Deze komen automatisch vast te staan als u deze niet tijdig behandeld.

Lees meer over verlofregistratie in Dyflexis