Trainingen & certificering

Om Dyflexis optimaal te gebruiken in uw organisatie bieden wij verschillende trainingen aan. Tijdens deze trainingen laten wij u zien hoe de software werkt, maar ook hoe de software doelgericht ingezet kan worden binnen uw organisatie.

Implementatie training
De transitie naar een nieuw softwarepakket kan soms overweldigend zijn. Daarom geven wij implementatie trainingen om onze nieuwe klanten op weg te helpen. Tijdens deze trainingen laten wij u zien hoe Dyflexis het meest doeltreffend kan worden ingezet in uw organisatie. Daarnaast helpen wij u bij het inrichten van uw systeem, zodat deze optimaal aansluit op uw bedrijfsvoering.

Basiscursus
De basiscursus is bedoeld voor nieuwe gebruikers van Dyflexis. Als uw personeelsbestand wijzigt, kunnen nieuwe medewerkers de basiscursus volgen om te leren werken met Dyflexis. Tijdens deze cursus nemen we de belangrijkste functionaliteiten met hen door. Wij behandelen onder andere de planning, de urenregistratie, het personeelsdossier en het communicatiecentrum. Aan het eind van de cursus zijn de kandidaten in staat om Dyflexis effectief in te zetten voor hun organisatie. Deelnemers gaan met een mooi certificaat naar huis om dit te onderschrijven.

Gevorderdencursus
De gevorderdencursus is bedoeld voor gebruikers die aan de slag willen met geavanceerde functies in Dyflexis. Tijdens de gevorderdencursus wordt er extra aandacht besteed aan functionaliteiten die meer inzicht geven in de managementinformatie en loonadministratie. Zo laten we tijdens deze training bijvoorbeeld zien hoe u aan de hand van budgetten en het instellen van seizoenstrends meer grip krijgt op de personeelskosten. Aan het eind van de gevorderdencursus bent u in staat om te sturen op personeelskosten en om Dyflexis optimaal te laten aansluiten op de loonadministratie. Om te onderschrijven dat u de gevorderdencursus heeft gevolgd ontvangt u van ons een certificaat.